top of page

Sostenibilitat Social - INOUT Hostel

Inclusió

INOUT Hostel pertany a Icaria Iniciatives Socials, una organització no lucrativa que té com a missió la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, els quals formen la plantilla de professionals que hi treballen.
El 90% de la plantilla la formen persones amb discapacitat.
Els treballadors de INOUT Hostel així com els altres treballadors són propietaris en un 51% de la societat.

Condicions Laborals

El 100% de la plantilla té un contracte indefinit i la relació homes i dones és paritaria. En la direcció general hi ha una dona.

Salut

Procurem la salut dels treballadors i clients mitjançant dietes saludables i promovent l'esport.

9_Sostenibilitat-Social-def-HOMEb.jpg
bottom of page