Consejos de ahorro

INOUT Hostel té instal·lada una caldera de Biomassa pel consum d’aigua calenta i calefacció amb pellet de proximitat. Totes les llums són de Leds. També té instal·lats termòstats sectoritzats per controlar la temperatura. Per minimitzar el consum d’aigua INOUT Hostel té instal·lats polsadors a les dutxes.