PLA ESTRATÈGIC DE TURISME 2020

Barcelona s’ha consolidat com a una de les principals destinacions urbanes europees. El seu atractiu ha fet augmentar el número de turistes de forma constant, consolidant l’economia de serveis destinada a l’atenció dels visitants, transformant bona part del territori central de la ciutat en molt pocs anys. Barcelona és una ciutat turística i ho continuarà essent, previsiblement, durant molts més anys. I aquesta situació no està exempta de reptes.

barcelona-turismo
En la Diagnosi Estratègica presentada al setembre de 2016 s’apuntaven els reptes i els objectius estratègics a donar resposta en base a una anàlisi en profunditat de la situació actual i les perspectives futures. I per tal de donar-hi resposta, es presenten a continuació de forma detallada i estructurada les Propostes d’Actuació fruit d’un treball intensiu d’escolta activa d’una pluralitat d’agents diversos, de veus expertes i anàlisi de documents.

guia-de-turismo-en-barcelona3
Barcelona s’ha convertit en una ciutat turística en temps rècord i res apunta que deixi de ser-ho en el futur proper. El turisme, com ja es va apuntar a l’inici d’aquest procés de reflexió, no pot ser considerat com una activitat econòmica aliena del lloc on esdevé. El turisme és part inherent de la ciutat. Assumir aquest escenari posa de relleu noves prioritats per l’estratègia de turisme de la destinació.
El Pla Estratègic ha d’integrar tots els instruments i mecanismes disponibles que permetin construir nous escenaris de futur sostenibles que garanteixin que la generació de riquesa derivada de les activitats turístiques no posa en joc el futur de la destinació com a objecte de desig però tampoc com a territori que acull moltes altres pràctiques econòmiques i formes de viure’l. En segon lloc, doncs, cal garantir la sostenibilitat de la destinació de forma irrenunciable, i fer-ho amb una mirada ampliada, incorporant a les qüestions ambientals altres criteris fonamentals com és la qualitat dels llocs de treball o la fortalesa de les relacions empresarials amb el teixit econòmic local. Cal pensar doncs la sostenibilitat no només com un atribut de marca sinó com a efecte desitjat per tota la cadena de valor, com a fita a assolir en el conjunt de la destinació.

Barcelona-y-la-escena-LGBT-1440x810
La tercera de les prioritats ha de ser el disseny dels mecanismes per garantir el millor retorn social de l’activitat econòmica generada pel fet de ser una destinació de primer ordre. Un retorn social que, sense dissociar-se de la sostenibilitat, s’ha de generar a partir de múltiples mecanismes redistributius, a través de la generació de valor compartit en els territoris, però també activant efectes multiplicadors per afavorir la cooperació empresarial de sectors estratègics. En definitiva, convertir el turisme en palanca de canvi per activar altres activitats econòmiques no extractives, beneficiant-se de l’afluència constant de professionals i càrrecs institucionals que visiten Barcelona cada any.

AJUNTAMENT DE BARCELONA

PLA ESTRATÈGIC DE TURISME 2020

0 respostes

Deixa un Comentari

Vols disfrutar de la conversa?
T'invitem a participar.

Deixa un Comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code