80% des travailleurs d’INOUT Hostel étaient des étudiants de l’école de taïga – http://www.escolataiga.com

Depuis 1976, la Escuela Taiga offre des services éducatifs aux élèves de 3 à 21 ans ayant des besoins éducatifs spéciaux, sérieux et permanents. Il se distingue des autres écoles de sorte qu’il a des sorties pour la vie adulte. Dès l’âge de 16 ans, les élèves de la Escola Taïga (http://www.escolataiga.com) se préparent à l’acquisition d’habitudes de travail, de concours professionnels dans l’hôtellerie et la restauration ainsi que dans les compétences sociales et les compétences transversales de le commerce

Dans notre établissement touristique, nous travaillons actuellement sur un personnel et avec un contrat à durée indéterminée et 37 étudiants à temps plein de l’école de la taïga.

app-discapacidad-visual

UN 60% DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT UTILITZA APPS PER FACILITAR LA SEVA VIDA QUOTIDIANA

Les persones amb discapacitat visual són les que més les utilitzen (77%), seguides de les que tenen discapacitat auditiva (73%), física (65%) i intel·lectual (50%), segons l’informe informe ‘Tecnologia i discapacitat’, de Fundació Adecco i Keysight Technologies Spain.

app-discapacidad-visual

Aquest passat 15 de juliol es va celebrar el Dia Internacional de les Tecnologies Apropiades, és a dir aquelles la finalitat del qual és ajudar a resoldre problemes, prestant atenció especial a criteris ètics, culturals, socials i econòmics de la comunitat a la qual donen servei.
En aquest context, i per sisè any consecutiu, la Fundació Adecco i Keysight Technologies Spain presenten l’informe Tecnologia i discapacitat, amb l’objectiu d’analitzar l’impacte que les noves tecnologies (NT) estan tenint en la qualitat de vida i en la plena inclusió de les persones amb discapacitat.

apple-apps-discapacidad
Algunes apps que donen serveis més concrets s’han convertit en autèntiques aliades per a les persones amb discapacitat, permetent-los normalitzar molts aspectes de la seva vida.
L’informe, que basa les seves conclusions en una enquesta a 300 persones amb diferents discapacitats, determina que un 60% d’aquestes persones són usuaris d’apps específiques, sent els que més les fan servir els que tenen discapacitat visual (77%), seguits dels que tenen discapacitat auditiva (73%), física (65%) i intel·lectual (50%).

CE @Compromiso_Empr13 Julio 2017

PLA ESTRATÈGIC DE COLLSEROLA: REFLEXIONS DES DE L’ECOLOGIA

El Parc de Collserola és una joia que Moltes metròpolis desitjarien. A POCS quilómetres de més de tres millones de persones, vuit mil cinc- cents hectarees de boscos I ALTRES sistemes naturals o seminaturals gaudeixen amb protecció sota la figura del pla especial del parc. La Continuïtat i la Millora de les funcions Ecològiques, econòmiques i socials de Collserola han de ser Objectius irrenunciables per a la ciutadania, a els Gestors del parc i a els polítics de les Moltes Administracions involucrades.

Collserola

1. Collserola te Vocació de parc natural.
2. Un parc natural és una entitat ben diferent d’1 parc urbà. La principal diferència rau en què a els parcs naturals la intervenció humana és Molt menor, i el paper dels procesos naturals Molt major, que en un parc urbà.
3. Els espais naturals, inclosos a els parcs naturals, han de ser Grans per tal de poder generar a els Béns i serveis Ecològics que ENS forneixen gratuïtament.
4. La persistència i la integritat ecològica d’1 espai natural és veuen facilitades Quan major va seguir l’espai, i és veuen creixentment compromeses Quan més és retalli la superfície de l’parc i Quan majors siguin l els pressions antropogèniques en els fronteres exteriors i interiors (si existeixen) de l’espai.

parco_collserola
5. Donada su ubicació en la metròpoli barcelonina, el parc de Collserola te un Ús público intens i diversificat. AQUEST Ús público és una de les Raons de ser del parc i contribueix a la calidad de vida dels Ciutadans que en gaudeixen. Nogensmenys, l’Excés de freqüentació en d’algunes Àrees, i Certes activitats Especialment agressives amb el medi o Simplement il·legals son una amenaça pèls ecosistemes del parc.
6. Malgrat AQUESTA Vocació d’Ús público, és important Tenir present que a els espais naturals también són útils encara que no s’utilitzin. No és Necessari ni desitjable que Tots els indrets del parc siguin l accessibles a la gent. Les zones no accessibles tinença 1 paper destacat en la persistència d’Espècies, comunidades i processos Ecològics.
7. L’Aïllament ecològic és una de les Principals amenaces per a l’Manteniment dels ecosistemes i de la Riquesa biològica de Collserola.
8. L’Aïllament ecològic de Collserola és Creixent degut a l’Expansió urbanística i la proliferació d’infraestructures. Reduir AQUEST Aïllament ha de ser un dels Objectius Principals del Pla Estratègic.
9. Les plantes o a els Seus gens también és desplacin: la connectivitat ecològica no és important NOMÉS para los vertebrats terrestres sinó también per a les plantes i a els invertebrats.
10.Per a mantenir la diversitat genètica de poblacions semi-aïllades, com Moltes de les de Collserola, el que és important és que Entrin organismes procedents de l’exterior.
11. Inversament, parcs com Collserola podin actuar com a « repobladors » degut a l’emigració d’individus Nascuts dins de l’parc cap a Altres Territoris.

7cea717f8a715b47be4062d3fdd25836_crop
12. La Reducció de l’Aïllament ecològic de Collserola requereix forçosament mirar més enllà dels Límits del parc. Cal Especialment implementar (i on va seguir Necessari, restaurar) un sistema de connexions Ecològiques que garanteixi el Manteniment o recuperació dels fluxos Ecològics (d’organismes, de gens, de matèria i d’energia) entre Collserola i: (1) la serralada prelitoral ; i (2) Els altres massissos de la serralada litoral.
13. El problema més punyent per a Manteniment de les connexions Ecològiques de Collserola és Troba en el contacte entre el parc i la plana vallesana. Encara queden zones agrícoles i agroforestals importants a la plana vallesana que tinença 1 paper clau com a àrea d’alimentació, com a hàbitat, com a connector ecològic i com a zones tampoc no.
14. El Pla Estratègic de Collserola ha de fixar-se com a Objectiu de màxima Prioritat conservar (i on va seguir possible i desitjable, recuperar) els zones agrícoles i agroforestals de la plana del Vallès situades en contacte amb el parc o en els Seves proximitats .
15. La major amenaça actual per a Manteniment de la connectivitat ecològica de Collserola és el desarrollo del Centre Direccional, al municipi de Cerdanyola del Vallès. El desarrollo urbanístic massiu projectat en AQUESTA zona liquidés 340 hectarees de Conreus de secà que constitueixen la darrera gran finestra rural que li queda a Collserola i culminarà l’Aïllament ecològic del parc respecte la plana vallesana i la serralada prelitoral.

Ferran Rodà
Catedràtic d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona Investigador del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)

 

LE TOURISME URBAIN NE PARVIENT PAS, MAIS LE MODÈLE DÉVELOPPÉ

 

La guerre entre les touristes et la communauté locale commence dans les centres urbains. Pour l’instant, la bataille gagne les visiteurs, mais les prévisions ne vont pas dans cette direction. Ceci est juste la pointe de l’iceberg commence à émerger …
Récemment alarmes ont été déclenchées par l’apparition de conflits entre la population locale et la population flottante, les touristes et les excursionnistes et soit la population locale, qui dans de nombreuses destinations, en particulier en milieu urbain, doublé et triplé en nombre aux habitants de ces quartiers où ils se trouvent activités d’hébergement et de divertissement touristique.

vista-aerea-de-la-plaza-de-espana-barcelona
Quand on parle de la capacité de charge du tourisme, est plus seulement liée à la question environnementale ou culturelle, mais sociale, qui affecte même la santé de la population, et qui est à l’origine des situations très certainement stressant qui peut conduire à un rejet total de les visiteurs qui envahissent le minimum d’intimité qui existent dans les villes où le tourisme du navigateur est arrivé et conquis tous ces quartiers et les coins qui étaient auparavant en dehors de ces flux touristiques.

logo-color
Le phénomène de faible coût et de l’économie collaborative en un temps record a permis à des millions de touristes qui n’avaient pas accès à l’offre existante, et peut et cela signifie que la demande a augmenté et continuera à croître de façon exponentielle.
Ceci est juste la pointe de l’iceberg commence à émerger et si vous ne pouvez pas gérer la fin insoutenabilité émergent du tout, ce qui bien sûr a réussi à manquer la compétitivité du tourisme.

destino-vacacional-favorito-barcelona1
Il y a un certain fait est qu’il ya des segments touristiques qui ne supportent ni dans le temps ni dans l’espace, et il est donc essentiel de définir à laquelle la demande est de conduire. Parce que les motivations et les attentes de chaque segment de marché sont très différents, mais ils sont d’accord dans le même environnement physique.
Il serait bon de se rappeler que les villes ne sont pas conçus ou équipés pour être une destination touristique et répondre aux attentes des visiteurs, mais pour satisfaire ses habitants, qui a également ouvert pour recevoir un afflux de touristes, mais de manière durable, sans modifier sensiblement l’équilibre social, environnemental et culturel.

arturo CROSBY 12 de Julio del 2017, HOSTELTUR

BARCELONE CIBLE DE DESTINATION DURABLE

Le tourisme se développe dans de nombreuses régions du monde, y compris Barcelone. Le conseil municipal a proposé de réaliser une série de mesures visant à réduire les impacts négatifs et maximiser le rendement à tous les citoyens.
Si vous demandez à quelqu’un dire dix mots qui définissent Barcelone, sûrement l’un des meilleurs apparaît le mot tourisme. Barcelone est beaucoup de choses, y compris une ville touristique, situé sur le classement des villes les plus attrayantes du monde pour ceux qui aiment voyager, ainsi que New York, Paris ou Londres. Il y a des facteurs de beaucoup qui ont fait du tourisme, depuis de nombreuses années, et surtout depuis 1992: le grand héritage qu’il contient, la gastronomie, le club de sport est l’attraction principale, mais il y a beaucoup plus-, les plages, le climat et le mode de vie de ses habitants … Mais le tourisme a aussi des effets négatifs, en particulier dans des environnements tels que le parc Güell, la Sagrada Familia, au coeur du quartier gothique, qui reçoivent des milliers de visiteurs chaque jour. Ces visites ne doivent pas entraver la vie quotidienne des résidents. Pendant ce temps, Barcelone doivent être une destination où tous les visiteurs, quel que soit leur âge et leur état, peuvent profiter et participer à l’expérience de la visite.

turimse2
Xavier Font, professeur de marketing durable à l’Université de Surrey (Royaume-Uni), prévient que « les villes ont tendance à commencer à gérer l’impact du tourisme que lorsqu’il est trop tard » et que « contrairement aux visiteurs vers des destinations de plage et les parcs, les villes touristiques utilisent la même infrastructure locale ». Xavier Font souligne quelques-unes des propositions pour faire de Barcelone un plus embrasse le tourisme durable, qui ne fait pas obstacle à la vie quotidienne dans la ville et ceux des citoyens « devrait attirer les touristes à des voyages en dehors de la ville, ce qui représente moins de charges l’infrastructure urbaine. Il devrait également attirer les clients qui se comportent plus comme un local. La visite de Barcelone pour la première fois aller à la Sagrada Familia, mais répéter parmi lesquels les Français, par exemple, il comprend des zones moins connues de la ville. Il devrait également réduire l’importance particulière de saison sur les activités qui peuvent être faites en hiver ou en temps produits et services moins surpeuplés et offrent des produits localement et éthique ».

715_11a
Les touristes donnent un score élevé (8,7) dans la ville et mettent en valeur l’architecture, la culture, le divertissement et les restaurants. Du côté négatif, montrent que les prix sont trop élevés par rapport aux zones touristiques de qualité et surpeuplée et monuments. Ceci est indiqué par le rapport Voyage 2016.

img_lteixidor_20160703-162644_imagenes_lv_colaboradores_lteixidor_turismo_0031_28-kVz-U403213413143HjC-992x558@LaVanguardia-Web

Nuitées dans les hôtels à Barcelone l’an dernier a augmenté de 5,5% et ont atteint 19,5 millions. a également augmenté de manière significative les passagers de l’aéroport, 11,2% (44,1 millions), et les passagers de croisière arrivant dans le port de Barcelone, 5,6% (2,6 millions). De plus, 86,7% de Barcelone croient que le tourisme est bénéfique pour la ville. Selon le pourcentage de ceux qui prétendent limiter l’arrivée Rapport d’activité Tourisme 2016, des touristes (48,9%) de plus que dans la première vidéo a attiré plus de partisans (47,5%).

AJUNTAMENT DE BARCELONA, ARA.CAT

TECHNOLOGIE DÉVOILE RESSENTIE PAR LES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Le projet découle de la volonté de vouloir connaître objectivement l’humeur des gens qui ne peuvent pas s’exprimer ou ne sont même pas au courant, car il est une information précieuse pour améliorer leur bien-être et la qualité de vie, pour améliorer et personnaliser les thérapies pour les aimer de plus en plus efficace « , explique le directeur de recherche à l’IRD, Joan Oliver.

a6de6f85-6bb3-4c12-b4dd-b242702cc1c7

Le problème est que ces personnes non seulement ne peuvent pas exprimer leurs émotions, mais qu’ils ne servent pas d’outils de soutien qui sont utilisés avec d’autres, tels que le logiciel de reconnaissance faciale, nous pensions que la solution était de regarder dans votre esprit et dans votre signaux physiologiques du corps émis par votre humeur, parce que nous savons de la littérature que chaque émotion est associée à un des motifs physiologiques « , explique Jainendra Shukla, chercheur en robotique impliqué dans le projet.

Autonome-Users3

Le handicap était qu’il y avait ces modèles chez les personnes ayant une déficience intellectuelle, de sorte que la première tâche des chercheurs de l’IRD combinait processus d’information externe les expression du visage -an, suivi des yeux, des informations subjectives des thérapeutes qui connaissent la personne- coeur -Rhythm l’information privilégiée, l’activité électrodermale et cérébrale quelques-uns des habitants de la Fondation Ave Maria tout en étant provoqué différentes émotions intenses, positives et négatives.

484848-944-944

Avec toutes ces informations et obtenues dans d’autres expériences milieu avec des thérapeutes qui interprétaient leur humeur, les chercheurs ont mis au point MuDERI, une base de données de données multimodales pour la reconnaissance des émotions entre les personnes ayant une déficience intellectuelle, qui a été systématisée et étiquetage chaque humeur des schémas de signaux physiologiques observés dans les expériences.

MAYTE RIUS, Barcelona, LA VANGUARDIA

ÉCONOMIE DE PERSONNES SERVIR

Les aides accordées par les organismes municipaux peuvent couvrir jusqu’à 80% des projets qui se rapportent et se rapportent à l’économie sociale et solidaire.

La durabilité, la participation, l’inclusion et l’engagement communautaire sont quelques-unes des valeurs qui régissent la soi-disant économie sociale (ESS), un ensemble d’initiatives socio-économiques potable de l’influence du mouvement coopératif.

bloque-numero-ocho-can-batllo-que-acoge-proyecto-coopolis-fomento-economia-social-1493847617781
Barcelone a environ 4700 de telles initiatives, dont 2 400 sont des tierces entités du secteur et 861 sont coopératifs, selon l’étude « l’économie sociale L’i Solidaria à Barcelone » (2016).
Les initiatives dans ce modèle englobées économique alternative où répondre aux besoins des personnes est au-dessus profit, a soutenu la ville, comme en témoigne l’approbation du « Pla d’Impuls a i sociale l’Economia Solidaria à Barcelone 2016-2019. Le modèle du gouvernement municipal actuel ESS points saillants de leur capacité à générer des emplois plus stables et de combattre les inégalités, tant sociales et territoriales.

barcelonaac-990x658
À cet égard, le plan de la commune -le résultat d’un diagnostic et contributions précédentes collectées dans une centaine de réunions avec diverses parties prenantes telles que les entreprises, les réseaux et federaciones- consiste à examiner ce modèle économique alternatif, soutenir de nouveaux projets qui génèrent un emploi stable et durable et renforcer les projets existants.

Barcelona-reivindica-tercer-economia-turismo_1025008649_128252025_667x375

Avec ces objectifs ont ouvert deux appels à subventions, d’une valeur de 1,9 millions d’euros, pour la première fois couvrira jusqu’à 80% du coût total des projets pour assurer leur viabilité.

Les destinataires de cet appel sont des organisations ESS et les entreprises, petites dimensions, mais aussi des groupes de personnes ayant des projets d’économie communautaire qui ne sont pas formalisées forme juridique.

ARTÍCULO COMPLETO, LUIS BENAVIDES, EL PERIÓDICO

L’ÉVOLUTION DU CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces dernières années, dans le débat international sur le progrès économique futur, le concept de développement durable est devenu un élément central. Notre mode de vie a changé très rapidement dans ce siècle en raison des grands progrès de la science et de la technologie et des questions telles que les questions environnementales sont de plus en plus important dans le débat sur la définition de modèles pour le développement futur.

Conservation des ressources naturelles, la rationalisation de la production agricole ou de contrôle de la pollution sont des questions qui sont abordées par leur importance chaque jour pour les gouvernements (nationaux et sobranacionales), les économistes et les groupes de pression environnementaux, qui trouvent un soutien un segment de la population en pleine expansion.

Inconvenientes-y-ventajas-desarrollo-sostenible-3

Le concept de développement durable ne soit pas perçue de la même manière par tous les « parties prenantes »: Si tout le monde convient que le modèle de développement à adopter doit être durable, en quelque sorte, ce terme génère des idées et des valeurs différentes de personne à personne. Le développement même à long terme, par exemple, peut être comprise de différentes manières, selon les croyances éthiques et objectifs convincimientos personnes.
Le but de ce travail est de définir et délimiter le concept de développement durable à travers l’analyse des principaux accords, les principes et les mesures de mise en œuvre.

Le terme « développement durable » fait sa première apparition dans un document officiel dans le texte de l’accord signé par trente-trois pays africains en 1969, sous les auspices de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Auque Ce fut la première forme d’application pratique de ce concept, son histoire remonte à de nombreuses années auparavant. avocat de la « théorie apocalyptique » sur l’avenir de l’espèce humaine – – depuis la dernière décennie des estampes du XIXe siècle sur les débats et les discussions entre rencontrer Thomas Malthus et Marie Jean Antoine Condorcet, qui a théorisé au contraire, une époque caractérisée par les êtres humains capables de garantir aux générations futures le bonheur et non pas seulement la simple existence.

hn_PNUD impulsa proyectos de desarrollo sostenible en Honduras 1

Dans la même année 1969, l’Amérique a donné naissance à l’Agence de protection de l’environnement (EPA), dont les lignes directrices ont, dès le début, influencé fondamentalement tous les développements des théories et pratiques des politiques environnementales dans le monde entier. La loi qui a été la NEPA (National Environmental Policy Act de 1969), le développement durable est défini comme « un développement économique qui peut apporter des avantages pour les générations actuelles et futures sans nuire aux ressources ou organismes biologiques dans le planète ».

Ces deux aspects ont caractérisé le soi-disant « Rapport Brundtland » aussi appelé « Notre avenir commun »), le rapport de la Commission des Nations Unies dirigée par Gro Brundtland, publié en 1987 après plusieurs années d’études, des débats et des réunions. Auque ne peut pas revendiquer le droit d’aînesse, le rapport Brundtland de 1987 a certainement eu le mérite de mettre en évidence et aborde l’opinion publique dans le monde entier des problèmes de développement économique et industriel.

Dans la définition, a trouvé dans ce rapport, en fait aucune mention du concept de l’environnement en tant que tel, mais fait référence au bien-être, et donc la qualité de l’environnement, mettant en évidence le principal principe éthique comme une responsabilité par les générations d’aujourd’hui aux générations futures, et montrant les deux aspects de la durabilité de l’environnement: le maintien des ressources et l’équilibre environnemental de notre planète.

Le même document a souligné les besoins de protection de tous les individus, afin de légitimité universelle à aspirer à de meilleures conditions de vie et insistent sur la nécessité et l’importance d’une plus grande participation des citoyens, à mettre en œuvre un processus augmente réellement les possibilités démocratiques sur la scène internationale.

Caminando-hacia-un-desarrollo-sostenible-del-medio-ambiente

Le développement durable exige de répondre aux besoins fondamentaux de tous et, à tous la possibilité de mettre en œuvre leurs aspirations à une vie meilleure. Répondre aux besoins essentiels, il faut non seulement une nouvelle ère de croissance économique pour les nations que la plupart des gens sont pauvres, mais aussi veiller à ce que les pauvres ont une part équitable des ressources nécessaires pour soutenir cette croissance. L’équité devrait être pris en charge par les systèmes politiques qui assurent la participation effective des citoyens à la prise de décision, à la fois pour une plus grande démocratie dans les décisions internationales les deux.

ARTÍCULO COMPLETO Giuseppantonio De Vincentiis

PLAN STRATÉGIQUE DU TOURISME 2020

Barcelone est devenue l’une des principales destinations urbaines en Europe. Son attractivité a augmenté le nombre de touristes de façon constante l’économie consolidation des services destinés à l’attention des visiteurs, transformant une grande partie de la zone centrale de la ville dans quelques années. Barcelone est une ville touristique et continuera d’être, probablement pendant de nombreuses années. Et cette situation n’est pas sans défis.

guia-de-turismo-en-barcelona3

Les diagnostics stratégiques déposés en Septembre 2016 ont signé des défis et des objectifs stratégiques en réponse basée sur une analyse approfondie de la situation actuelle des perspectives et à venir. Et pour y répondre, sont présentés ci-dessous en détail et des propositions structurées pour résultat de l’action d’une écoute active intensive d’une pluralité d’agents différents, et des analyses d’experts pour voir les documents.

Barcelona-y-la-escena-LGBT-1440x810
Barcelone est devenue une ville touristique en un temps record et rien ne laisse présager qu’il cesse d’être dans un proche avenir. Tourisme, comme déjà indiqué au début de ce processus de réflexion, ne peut pas être considérée comme une activité économique où l’étranger devient. Le tourisme est une partie intégrante de la ville. En supposant que ce scénario met en lumière les nouvelles priorités de la stratégie de destination touristique.
Le plan stratégique est d’intégrer tous les instruments et mécanismes disponibles qui permettent de nouveaux scénarios pour construire l’avenir durable pour faire en sorte que la génération de la richesse provenant d’activités touristiques ne met pas en jeu l’avenir de la destination comme un objet de désir, mais pas territoire qui héberge de nombreuses autres pratiques économiques et les moyens de le vivre. En second lieu, il est donc nécessaire d’assurer la pérennité de la destination est indispensable, et de le faire avec un regard élargi, intégrant les questions environnementales d’autres critères fondamentaux tels que la qualité des emplois ou la force des relations d’affaires avec l’économie locale. Il faut donc considérer la durabilité non seulement comme une marque mais comme un effet d’attribut souhaité tout au long de la chaîne de valeur comme une étape importante dans la réalisation de l’objectif global.

barcelona-turismo
La troisième priorité devrait être de concevoir des mécanismes pour assurer un meilleur rendement social de l’activité économique générée par être une destination de choix. Un rendement social, sans dissociant la durabilité doit être générée à partir de multiples mécanismes redistributifs, par la création de valeur partagée dans les territoires, mais aussi l’activation des effets multiplicateurs pour améliorer la coopération commerciale dans les secteurs stratégiques . En bref, le tourisme est devenu le levier de vitesses pour activer d’autres activités économiques non extractives, profitant de l’afflux constant de professionnels et les positions institutionnelles qui visitent Barcelone chaque année.

AJUNTAMENT DE BARCELONA

PLA ESTRATÈGIC DE TURISME 2020

L’ÉVOLUTION DE BARCELONE EN TANT QUE DESTINATION TOURISTIQUE

TWENERGY.COM

La consolidation au cours des dernières années à Barcelone en tant que destination touristique a favorisé le développement d’un modèle de tourisme durable et responsable qui vise à améliorer la qualité de vie des citoyens, comme l’expérience des touristes.

Pour la Mairie de Barcelone, le tourisme est une activité avec une grande importance économique et sociale, qui exige l’engagement et les efforts de tous les acteurs au niveau interprofessionnel, le défi commun de promouvoir le développement d’une ville durable.

Viajes-a-Barcelona-1440x810

Certains des principaux aspects générés par le tourisme sont les suivants:

• Création de nouvelles infrastructures: le développement de nouveaux services nécessite la construction d’installations, en plus de faciliter la jouissance des touristes, sont positifs pour les résidents.
• Génération d’occupation: il existe une demande pour le développement qualifié de nouveaux services et de l’infrastructure pour fournir un capital humain de qualité.
• La connaissance et l’échange avec d’autres réalités culturelles: l’interaction avec les gens de différentes régions du monde enrichit la diversité sociale et collabore avec le respect et la coexistence des citoyens envers les autres cultures.

LV_20120716_LV_FOTOS_D_54325576550-992x558@LaVanguardia-Web

Il est vrai que les avantages générés par le tourisme sont importants, il est important de ne pas dissocier la ville modèle touristique afin d’assurer leur durabilité, tant sur le plan économique, social et environnemental.
Depuis l’élan qui a conduit à Barcelone l’organisation des Jeux Olympiques en 1992, la ville catalane a connu une croissance rapide du tourisme, pour devenir l’une des destinations de référence internationale (Barcelone reçoit environ 27 millions de visiteurs chaque année).
L’une des caractéristiques qui a le tourisme de Barcelone sur les autres villes est qu’il est une référence touristique non seulement sur le plan culturel, mais en tant que destination d’affaires, des conférences et du sport, comme le montrent les événements qui ont eu lieu récemment.

barcelona-000037111798-istock.jpg_369272544
Pour répondre aux exigences de cette certification est nécessaire pour mener à bien un plan d’amélioration continue visant à assurer la qualité de vie des citoyens et une bonne expérience des visiteurs pour les touristes, transformant Barcelone en une destination de plus en plus concurrentiel.

POST COMPLETO TWENERGY.COM