UN 60% DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT UTILITZA APPS PER FACILITAR LA SEVA VIDA QUOTIDIANA

Les persones amb discapacitat visual són les que més les utilitzen (77%), seguides de les que tenen discapacitat auditiva (73%), física (65%) i intel·lectual (50%), segons l’informe informe ‘Tecnologia i discapacitat’, de Fundació Adecco i Keysight Technologies Spain.

app-discapacidad-visual

Aquest passat 15 de juliol es va celebrar el Dia Internacional de les Tecnologies Apropiades, és a dir aquelles la finalitat del qual és ajudar a resoldre problemes, prestant atenció especial a criteris ètics, culturals, socials i econòmics de la comunitat a la qual donen servei.
En aquest context, i per sisè any consecutiu, la Fundació Adecco i Keysight Technologies Spain presenten l’informe Tecnologia i discapacitat, amb l’objectiu d’analitzar l’impacte que les noves tecnologies (NT) estan tenint en la qualitat de vida i en la plena inclusió de les persones amb discapacitat.

apple-apps-discapacidad
Algunes apps que donen serveis més concrets s’han convertit en autèntiques aliades per a les persones amb discapacitat, permetent-los normalitzar molts aspectes de la seva vida.
L’informe, que basa les seves conclusions en una enquesta a 300 persones amb diferents discapacitats, determina que un 60% d’aquestes persones són usuaris d’apps específiques, sent els que més les fan servir els que tenen discapacitat visual (77%), seguits dels que tenen discapacitat auditiva (73%), física (65%) i intel·lectual (50%).

CE @Compromiso_Empr13 Julio 2017

PLA ESTRATÈGIC DE COLLSEROLA: REFLEXIONS DES DE L’ECOLOGIA

El Parc de Collserola és una joia que Moltes metròpolis desitjarien. A POCS quilómetres de més de tres millones de persones, vuit mil cinc- cents hectarees de boscos I ALTRES sistemes naturals o seminaturals gaudeixen amb protecció sota la figura del pla especial del parc. La Continuïtat i la Millora de les funcions Ecològiques, econòmiques i socials de Collserola han de ser Objectius irrenunciables per a la ciutadania, a els Gestors del parc i a els polítics de les Moltes Administracions involucrades.

Collserola

1. Collserola te Vocació de parc natural.
2. Un parc natural és una entitat ben diferent d’1 parc urbà. La principal diferència rau en què a els parcs naturals la intervenció humana és Molt menor, i el paper dels procesos naturals Molt major, que en un parc urbà.
3. Els espais naturals, inclosos a els parcs naturals, han de ser Grans per tal de poder generar a els Béns i serveis Ecològics que ENS forneixen gratuïtament.
4. La persistència i la integritat ecològica d’1 espai natural és veuen facilitades Quan major va seguir l’espai, i és veuen creixentment compromeses Quan més és retalli la superfície de l’parc i Quan majors siguin l els pressions antropogèniques en els fronteres exteriors i interiors (si existeixen) de l’espai.

parco_collserola
5. Donada su ubicació en la metròpoli barcelonina, el parc de Collserola te un Ús público intens i diversificat. AQUEST Ús público és una de les Raons de ser del parc i contribueix a la calidad de vida dels Ciutadans que en gaudeixen. Nogensmenys, l’Excés de freqüentació en d’algunes Àrees, i Certes activitats Especialment agressives amb el medi o Simplement il·legals son una amenaça pèls ecosistemes del parc.
6. Malgrat AQUESTA Vocació d’Ús público, és important Tenir present que a els espais naturals también són útils encara que no s’utilitzin. No és Necessari ni desitjable que Tots els indrets del parc siguin l accessibles a la gent. Les zones no accessibles tinença 1 paper destacat en la persistència d’Espècies, comunidades i processos Ecològics.
7. L’Aïllament ecològic és una de les Principals amenaces per a l’Manteniment dels ecosistemes i de la Riquesa biològica de Collserola.
8. L’Aïllament ecològic de Collserola és Creixent degut a l’Expansió urbanística i la proliferació d’infraestructures. Reduir AQUEST Aïllament ha de ser un dels Objectius Principals del Pla Estratègic.
9. Les plantes o a els Seus gens también és desplacin: la connectivitat ecològica no és important NOMÉS para los vertebrats terrestres sinó también per a les plantes i a els invertebrats.
10.Per a mantenir la diversitat genètica de poblacions semi-aïllades, com Moltes de les de Collserola, el que és important és que Entrin organismes procedents de l’exterior.
11. Inversament, parcs com Collserola podin actuar com a “repobladors” degut a l’emigració d’individus Nascuts dins de l’parc cap a Altres Territoris.

7cea717f8a715b47be4062d3fdd25836_crop
12. La Reducció de l’Aïllament ecològic de Collserola requereix forçosament mirar més enllà dels Límits del parc. Cal Especialment implementar (i on va seguir Necessari, restaurar) un sistema de connexions Ecològiques que garanteixi el Manteniment o recuperació dels fluxos Ecològics (d’organismes, de gens, de matèria i d’energia) entre Collserola i: (1) la serralada prelitoral ; i (2) Els altres massissos de la serralada litoral.
13. El problema més punyent per a Manteniment de les connexions Ecològiques de Collserola és Troba en el contacte entre el parc i la plana vallesana. Encara queden zones agrícoles i agroforestals importants a la plana vallesana que tinença 1 paper clau com a àrea d’alimentació, com a hàbitat, com a connector ecològic i com a zones tampoc no.
14. El Pla Estratègic de Collserola ha de fixar-se com a Objectiu de màxima Prioritat conservar (i on va seguir possible i desitjable, recuperar) els zones agrícoles i agroforestals de la plana del Vallès situades en contacte amb el parc o en els Seves proximitats .
15. La major amenaça actual per a Manteniment de la connectivitat ecològica de Collserola és el desarrollo del Centre Direccional, al municipi de Cerdanyola del Vallès. El desarrollo urbanístic massiu projectat en AQUESTA zona liquidés 340 hectarees de Conreus de secà que constitueixen la darrera gran finestra rural que li queda a Collserola i culminarà l’Aïllament ecològic del parc respecte la plana vallesana i la serralada prelitoral.

Ferran Rodà
Catedràtic d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona Investigador del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)

 

EL TURISMO URBANO NO ES LO QUE FALLA, SINO EL MODELO DESARROLLADO

 

Comienza la guerra entre turistas y comunidad local en los centros urbanos. Por ahora la batalla la gana los visitantes, pero las predicciones no apuntan en esa dirección. Esto es solo la punta del iceberg que está comenzando aflorar…
Recientemente las alarmas se han disparado, por la aparición de conflictos entre población local y población flotante, es decir turistas y excursionistas y población local, que en muchos destinos, especialmente urbanos, duplican y triplican en número a los residentes de aquellos barrios donde se ubican los alojamientos y las actividades de animación turística.

vista-aerea-de-la-plaza-de-espana-barcelona
Cuando se habla de capacidad de carga turística, ya no es solo la referida al tema ambiental o cultural, sino la social, que afecta incluso a la salud de la población, ya que está causando muy seguramente situaciones de stress que pueden conducir al total rechazo a los visitantes que invaden ese espacio mínimo de intimidad que existen en las ciudades en las que el turismo explorador ha llegado y conquistado todos esos barrios y esquinas, que antes estaban al margen de estos flujos turísticos.
El fenómeno del low-cost, así como la economía colaborativa ha permitido en tiempo record que millones de turistas que no tenían acceso a la oferta existente, ya puedan y eso implica que la demanda ha crecido y seguirá creciendo exponencialmente.

logo-color
Esto es solo la punta del iceberg que está comenzando aflorar y que si no se sabe gestionar, la insostenibilidad terminara emergiendo del todo, que por supuesto lograra que se pierda competitividad turística.
Hay un hecho cierto que es que existen segmentos turísticos que no son compatibles ni en tiempo ni en espacio y por tanto es imprescindible definir hacia que demanda se quiere dirigir. Porque las motivaciones y expectativas de cada segmento de mercado son muy diferentes, pero coinciden en un mismo entorno físico.

destino-vacacional-favorito-barcelona1
Sería bueno recordar que las ciudades, no están diseñadas ni preparadas para ser un destino turístico y responder a las expectativas de los visitantes, sino para dar satisfacción a sus habitantes, donde además se abren para recibir una llegada de turistas, pero de forma sostenible, sin alterar sustancialmente el equilibrio social, ambiental y cultural.

arturo CROSBY 12 de Julio del 2017, HOSTELTUR

BARCELONA, ​​OBJETIVO DESTINO SOSTENIBLE

El turismo no para de crecer en muchos lugares del mundo, entre los que Barcelona. El ayuntamiento de la ciudad se ha propuesto llevar a cabo una serie de medidas para reducir los impactos negativos y maximizar su retorno al conjunto de la ciudadanía.

turimse2
Si pide a alguien que te diga diez palabras que definan Barcelona, ​​seguro que en uno de los primeros lugares aparece la palabra turística. Barcelona es muchas cosas, entre las que una ciudad turística, que se sitúa en el ranking de las ciudades más atractivas del mundo para los que les gusta viajar, junto a Nueva York, París o Londres. Son un montón los factores que la han hecho turística, desde hace muchos años, y de manera especial desde 1992: el gran patrimonio cultural que contiene, la gastronomía, el deporte -el Barça es el principal reclamo, pero hay muchos más-, las playas, el clima y una manera de ser de sus habitantes … Pero la actividad turística también tiene impactos negativos, sobre todo en entornos como el Parque Güell, la Sagrada Familia, el corazón del Barrio gótico, que cada día reciben miles de visitantes. Es necesario que estas visitas no dificulten la vida diaria de los residentes. Por otra parte, hay que Barcelona sea un destino donde todos los visitantes, independientemente de su edad y condición, puedan disfrutar y participar de la experiencia de la visita.

715_11a
Xavier Font, profesor de marketing sostenible de la Universidad de Surrey (Gran Bretaña), alerta de que “las ciudades suelen empezar a gestionar el impacto del turismo sólo cuando ya es demasiado tarde”, y que “a diferencia de los visitantes a destinos de playa y parques naturales, los turistas de las ciudades utilizan la misma infraestructura que los locales “. Xavier Font señala algunas de las propuestas para hacer que Barcelona abrace un turismo más sostenible, que no entorpezca la vida cotidiana en la ciudad y que beneficie a los ciudadanos: “Conviene atraer a los turistas hacia escapadas fuera de la ciudad, que suponen menos carga para a la infraestructura urbana. Conviene también atraer clientes que se comportan más como locales. Los que visitan Barcelona por primera vez van a la Sagrada Familia, pero los que repiten -entre los que destacan los franceses, por ejemplo- ya se reparten por zonas menos conocidas de la ciudad. Hay también reducir la estacionalidad, haciendo especial énfasis en las actividades que se pueden hacer en invierno o en épocas menos concurridas, y también ofrecer productos y servicios producidos localmente y éticamente “.
Los turistas dan una puntuación alta (8,7) en la ciudad y destacan la arquitectura, la cultura, el entretenimiento y la restauración. Como aspectos negativos, manifiestan que los precios son demasiado elevados en relación con la calidad y la masificación de zonas y monumentos turísticos. Así lo indica el Informe de Actividad Turística 2016.

img_lteixidor_20160703-162644_imagenes_lv_colaboradores_lteixidor_turismo_0031_28-kVz-U403213413143HjC-992x558@LaVanguardia-Web

Las pernoctaciones en los hoteles de la ciudad de Barcelona subieron el año pasado un 5,5%, y alcanzaron los 19,5 millones. También crecieron significativamente los pasajeros del aeropuerto, un 11,2% (44,1 millones), y los cruceristas que llegan al puerto de Barcelona, ​​un 5,6% (2,6 millones). Por otro lado, el 86,7% de los barceloneses consideran que el turismo es beneficioso para la ciudad. Según el Informe de Actividad Turística 2016, el porcentaje de los que reclaman poner límites a la llegada de turistas (48,9%) por primera vez supera el de los partidarios de atraer más (47,5%).

AJUNTAMENT DE BARCELONA, ARA.CAT

LA TECNOLOGÍA DESVELA QUÉ SIENTEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

El proyecto nace de la voluntad de querer saber de manera objetiva el estado anímico de personas que no pueden expresarlo por sí mismas o que ni siquiera tienen conciencia de él, porque se trata de una información valiosa para mejorar su bienestar y su calidad de vida, para mejorar sus terapias y personalizarlas para que les gusten más y sean más efectivas”, explica el director de investigación del IRD, Joan Oliver.

a6de6f85-6bb3-4c12-b4dd-b242702cc1c7

El problema es que estas personas no sólo no pueden expresar sus emociones sino que para ellas no sirven las herramientas de ayuda que se usan con otras, como el software de reconocimiento facial, así que pensamos que la solución era mirar en su mente y en su cuerpo las señales fisiológicas que emite su estado de ánimo, porque sabemos por la bibliografía que cada emoción va asociada a unos patrones fisiológicos”, detalla Jainendra Shukla, investigador en robótica que participa en el proyecto.

Autonome-Users3

El hándicap era que no existían esos patrones en personas con discapacidad intelectual, de modo que la primera tarea de los investigadores del IRD fue elaborarlos combinando información externa –expresión facial, seguimiento de la mirada, información subjetiva de los terapeutas que conocen a la persona– con información interna –ritmo cardíaco, actividad electrodermal y cerebral– de algunos de los residentes de la Fundación Ave Maria mientras se les provocaba diferentes emociones intensas, positivas y negativas.

484848-944-944

Con toda esa información y la obtenida en otros experimentos mediados con terapeutas que interpretaban su estado de ánimo, los investigadores han elaborado MuDERI, una base de datos multimodal para el reconocimiento de las emociones entre personas con discapacidad intelectual, en la que se ha sistematizado y etiquetado cada estado anímico a partir de los patrones de señales fisiológicas constatados en los experimentos.

MAYTE RIUS, Barcelona, LA VANGUARDIA