UN 60% DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT UTILITZA APPS PER FACILITAR LA SEVA VIDA QUOTIDIANA

Les persones amb discapacitat visual són les que més les utilitzen (77%), seguides de les que tenen discapacitat auditiva (73%), física (65%) i intel·lectual (50%), segons l’informe informe ‘Tecnologia i discapacitat’, de Fundació Adecco i Keysight Technologies Spain.

app-discapacidad-visual

Aquest passat 15 de juliol es va celebrar el Dia Internacional de les Tecnologies Apropiades, és a dir aquelles la finalitat del qual és ajudar a resoldre problemes, prestant atenció especial a criteris ètics, culturals, socials i econòmics de la comunitat a la qual donen servei.
En aquest context, i per sisè any consecutiu, la Fundació Adecco i Keysight Technologies Spain presenten l’informe Tecnologia i discapacitat, amb l’objectiu d’analitzar l’impacte que les noves tecnologies (NT) estan tenint en la qualitat de vida i en la plena inclusió de les persones amb discapacitat.

apple-apps-discapacidad
Algunes apps que donen serveis més concrets s’han convertit en autèntiques aliades per a les persones amb discapacitat, permetent-los normalitzar molts aspectes de la seva vida.
L’informe, que basa les seves conclusions en una enquesta a 300 persones amb diferents discapacitats, determina que un 60% d’aquestes persones són usuaris d’apps específiques, sent els que més les fan servir els que tenen discapacitat visual (77%), seguits dels que tenen discapacitat auditiva (73%), física (65%) i intel·lectual (50%).

CE @Compromiso_Empr13 Julio 2017

PLA ESTRATÈGIC DE COLLSEROLA: REFLEXIONS DES DE L’ECOLOGIA

El Parc de Collserola és una joia que Moltes metròpolis desitjarien. A POCS quilómetres de més de tres millones de persones, vuit mil cinc- cents hectarees de boscos I ALTRES sistemes naturals o seminaturals gaudeixen amb protecció sota la figura del pla especial del parc. La Continuïtat i la Millora de les funcions Ecològiques, econòmiques i socials de Collserola han de ser Objectius irrenunciables per a la ciutadania, a els Gestors del parc i a els polítics de les Moltes Administracions involucrades.

Collserola

1. Collserola te Vocació de parc natural.
2. Un parc natural és una entitat ben diferent d’1 parc urbà. La principal diferència rau en què a els parcs naturals la intervenció humana és Molt menor, i el paper dels procesos naturals Molt major, que en un parc urbà.
3. Els espais naturals, inclosos a els parcs naturals, han de ser Grans per tal de poder generar a els Béns i serveis Ecològics que ENS forneixen gratuïtament.
4. La persistència i la integritat ecològica d’1 espai natural és veuen facilitades Quan major va seguir l’espai, i és veuen creixentment compromeses Quan més és retalli la superfície de l’parc i Quan majors siguin l els pressions antropogèniques en els fronteres exteriors i interiors (si existeixen) de l’espai.

parco_collserola
5. Donada su ubicació en la metròpoli barcelonina, el parc de Collserola te un Ús público intens i diversificat. AQUEST Ús público és una de les Raons de ser del parc i contribueix a la calidad de vida dels Ciutadans que en gaudeixen. Nogensmenys, l’Excés de freqüentació en d’algunes Àrees, i Certes activitats Especialment agressives amb el medi o Simplement il·legals son una amenaça pèls ecosistemes del parc.
6. Malgrat AQUESTA Vocació d’Ús público, és important Tenir present que a els espais naturals también són útils encara que no s’utilitzin. No és Necessari ni desitjable que Tots els indrets del parc siguin l accessibles a la gent. Les zones no accessibles tinença 1 paper destacat en la persistència d’Espècies, comunidades i processos Ecològics.
7. L’Aïllament ecològic és una de les Principals amenaces per a l’Manteniment dels ecosistemes i de la Riquesa biològica de Collserola.
8. L’Aïllament ecològic de Collserola és Creixent degut a l’Expansió urbanística i la proliferació d’infraestructures. Reduir AQUEST Aïllament ha de ser un dels Objectius Principals del Pla Estratègic.
9. Les plantes o a els Seus gens también és desplacin: la connectivitat ecològica no és important NOMÉS para los vertebrats terrestres sinó también per a les plantes i a els invertebrats.
10.Per a mantenir la diversitat genètica de poblacions semi-aïllades, com Moltes de les de Collserola, el que és important és que Entrin organismes procedents de l’exterior.
11. Inversament, parcs com Collserola podin actuar com a “repobladors” degut a l’emigració d’individus Nascuts dins de l’parc cap a Altres Territoris.

7cea717f8a715b47be4062d3fdd25836_crop
12. La Reducció de l’Aïllament ecològic de Collserola requereix forçosament mirar més enllà dels Límits del parc. Cal Especialment implementar (i on va seguir Necessari, restaurar) un sistema de connexions Ecològiques que garanteixi el Manteniment o recuperació dels fluxos Ecològics (d’organismes, de gens, de matèria i d’energia) entre Collserola i: (1) la serralada prelitoral ; i (2) Els altres massissos de la serralada litoral.
13. El problema més punyent per a Manteniment de les connexions Ecològiques de Collserola és Troba en el contacte entre el parc i la plana vallesana. Encara queden zones agrícoles i agroforestals importants a la plana vallesana que tinença 1 paper clau com a àrea d’alimentació, com a hàbitat, com a connector ecològic i com a zones tampoc no.
14. El Pla Estratègic de Collserola ha de fixar-se com a Objectiu de màxima Prioritat conservar (i on va seguir possible i desitjable, recuperar) els zones agrícoles i agroforestals de la plana del Vallès situades en contacte amb el parc o en els Seves proximitats .
15. La major amenaça actual per a Manteniment de la connectivitat ecològica de Collserola és el desarrollo del Centre Direccional, al municipi de Cerdanyola del Vallès. El desarrollo urbanístic massiu projectat en AQUESTA zona liquidés 340 hectarees de Conreus de secà que constitueixen la darrera gran finestra rural que li queda a Collserola i culminarà l’Aïllament ecològic del parc respecte la plana vallesana i la serralada prelitoral.

Ferran Rodà
Catedràtic d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona Investigador del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)

 

URBAN TOURISM IS NOT WHAT FAILS, BUT THE MODEL DEVELOPED

Starts the war between tourists and local community in urban centers. For now the battle is won by visitors, but the predictions do not point in that direction. This is just the tip of the iceberg that is beginning to surface …
Recently the alarms have been triggered by the appearance of conflicts between local population and floating population, that is to say tourists and hikers and local population, that in many destinies, especially urban, double and triple in number to the residents of those neighborhoods where they are located Accommodation and entertainment activities.

vista-aerea-de-la-plaza-de-espana-barcelona
When talking about tourist capacity, it is no longer just the environmental or cultural issue, but the social one, which even affects the health of the population, since it is very likely causing stressful situations that can lead to total rejection To visitors who invade that minimum space of intimacy that exist in the cities in which tourism explorer has arrived and conquered all those neighborhoods and corners, that previously were to the margin of these tourist flows.
The phenomenon of low-cost as well as collaborative economy has allowed in record time that millions of tourists who did not have access to the existing supply, can already and that implies that the demand has grown and will continue to grow exponentially.

logo-color
This is just the tip of the iceberg that is starting to surface and if you do not know how to manage, unsustainability will end up emerging altogether, which will of course achieve that tourist competitiveness is lost.
There is a certain fact that there are tourist segments that are not compatible neither in time nor in space and therefore it is essential to define towards which demand one wants to direct. Because the motivations and expectations of each market segment are very different, but coincide in the same physical environment.

destino-vacacional-favorito-barcelona1
It would be good to remember that cities are not designed or prepared to be a tourist destination and respond to the expectations of visitors, but to give satisfaction to its inhabitants, where they also open to receive a tourist arrival, but in a sustainable way, Without substantially altering the social, environmental and cultural balance.

arturo CROSBY 12 de Julio del 2017, HOSTELTUR

BARCELONA, ​​A SUSTAINABLE DESTINATION GOAL

Tourism does not stop growing in many places around the world, including Barcelona. The city council has set out to carry out a series of measures to reduce its negative impacts and maximize its return to the citizens as a whole.
If you ask someone to tell you ten words that define Barcelona, ​​surely one of the first places is the tourist word. Barcelona has many things, including a tourist city, which is ranked in the most attractive cities in the world for those who like to travel, along with New York, Paris or London. The factors that made it a tourist for many years, and especially since 1992: the great cultural heritage that it contains, gastronomy, sports – Barça is the main claim, but There are many more – the beaches, the climate and a way of being of its inhabitants … But the tourism activity also has negative impacts, especially in environments such as the Parc Güell, the Sagrada Família, the heart of the Neighborhood Gothic, which every day receives thousands of visitors. These visits need not hinder the daily lives of residents. On the other hand, Barcelona needs to be a destination where all visitors, regardless of their age and condition, can enjoy and participate in the experience of the visit.

turimse2
Xavier Font, professor of sustainable marketing at the University of Surrey (Great Britain), warns that “cities often begin to manage the impact of tourism only when it is too late”, and that “unlike visitors to beach destinations And natural parks, city tourists use the same infrastructure as the locals. ” Xavier Font points out some of the proposals to make Barcelona embrace more sustainable tourism, which does not hinder daily life in the city and that it benefits the citizens: “It is convenient to attract tourists for out-of-city escapes, which mean less burden for To the urban infrastructure. It is also important to attract customers that behave more like locals. Those who visit Barcelona for the first time go to the Sagrada Familia, but those who repeat – among which the French stand out, for example – are already divided into lesser known areas of the city. It is also necessary to reduce seasonality, with special emphasis on activities that can be done in winter or in lesser times, and also to offer products and services produced locally and ethically. “

715_11a
Tourists give a high score (8.7) to the city and highlight the architecture, culture, entertainment and restoration. As a negative aspect, they show that the prices are too high in relation to the quality and the massification of tourist zones and monuments. This is indicated by the 2016 Tourist Activity Report.

img_lteixidor_20160703-162644_imagenes_lv_colaboradores_lteixidor_turismo_0031_28-kVz-U403213413143HjC-992x558@LaVanguardia-Web

Overnight stays in the hotels of the city of Barcelona rose 5.5% last year, reaching 19.5 million. Significantly increased airport passengers, 11.2% (44.1 million), and cruise ships arriving in the port of Barcelona, ​​5.6% (2.6 million). On the other hand, 86.7% of Barcelonans consider that tourism is beneficial for the city. According to the 2016 Tourism Activity Report, the percentage of those claiming to set limits on the arrival of tourists (48.9%) for the first time exceed those of supporters who attracted more (47.5%).

AJUNTAMENT DE BARCELONA, ARA.CAT

TECHNOLOGY UNVEILS WHAT PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES FEEL

The project is born of the will to want to know in an objective way the mental state of people who can not express it by themselves or who are not even aware of it because it is valuable information to improve their well-being and quality of life, To improve their therapies and customize them to make them like them and more effective, “explains IRD research director Joan Oliver.

a6de6f85-6bb3-4c12-b4dd-b242702cc1c7

The problem is that these people not only can not express their emotions but they do not use the help tools that are used with others, such as face recognition software, so we thought the solution was to look in your mind and in your Body physiological signals emitted by its state of mind, because we know from the literature that each emotion is associated with physiological patterns, “said Jainendra Shukla, a robotic researcher involved in the project.

Autonome-Users3

The handicap was that these patterns did not exist in people with intellectual disabilities, so the first task of IRD researchers was to develop them by combining external information-facial expression, eye tracking, subjective information from therapists who know the person- With internal information – heart rate, electrodermal and cerebral activity – of some of the residents of the Ave Maria Foundation while provoking different intense, positive and negative emotions.

484848-944-944

With all that information, and obtained in other experiments mediated by therapists who interpreted their mood, researchers have developed MuDERI, a multimodal database for the recognition of emotions among people with intellectual disabilities, in which it has been systematized and Labeling each mood state from the physiological signal patterns found in the experiments.

MAYTE RIUS, Barcelona, LA VANGUARDIA