Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere

Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament de turisme sostenible, Inout Hostel desenvolupa la seva activitat alineada amb el objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU. A més, l’equip rep accions formatives i de conscienciació dirigides a promoure bones pràctiques en la direcció dels objectius que formula l’Organització Mundial del Turisme.
En aquest sentit Inout Hostel ha estat reconegut amb el Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere per la seva gestió responsable i respectuosa amb el medi ambient, la cultura, les condicions laborals, l’equitat de gènere i el retorn social i econòmic.

Més informació: Web Turisme Sostenible Barcelona

× How can I help you?