QUÈ PODEN FER ELS GOVERNS PER DONAR SUPORT A LA INNOVACIÓ MEDIAMBIENTAL?

Les companyies que s’ho poden permetre, inverteixen milers de milions de dòlars a l’any, per reduir i pal·liar els efectes mediambientals i socials dels danys produïts per la fabricació i transport de les seves matèries primeres. Aquestes inversions necessiten del que coneixem com a investigació i desenvolupament, construcció d’infraestructures, manteniment i donar fe que els processos es regulen i segueixen al peu de la lletra les lleis vigents.

Inventos-ecologicos

Es fa necessari que aquestes companyies compten amb incentius per assolir els objectius imposats per les normes i que les conseqüències de la fabricació i transport no afectin directament o indirectament al medi ambient. Per aquesta raó, les companyies inverteixen en tecnologies punta i d’última generació que minimitzin la minva en la degradació mediambiental, amb la lògica idea de no enfrontar-se a costoses conseqüències davant governs, tribunals, opinió pública, etc …
Entre els problemes en què cal una política ambiental adequada, en destaquen tres: les creixents complicacions que envolten a les avaluacions ambientals oficials, el sorgiment del concepte de llicència social i els efectes dels canvis en els entorns fiscals i regulatoris.

medio-ambiente
A nivell mundial els processos d’avaluació ambiental s’han fet indegudament llargs, complicats, costosos i incerts. Això augmenta els riscos d’inversió per part de les empreses i podria conduir a l’abandonament de projectes probablement reeixits. Tractar de reemplaçar o millorar les infraestructures s’ha convertit en un malson global i la burocràcia generada entorn al mediambiental no ajuda a que el desenvolupament de noves tecnologies i innovacions arribin a bon port, de manera que la primera mesura seria gestionar de forma més àgil tot el que implica l’avaluació a nivell de Medi Ambient.

industria-medioambiente
El concepte de llicència social que existeix en molts països ha augmentat els riscos de les innovacions i inversions, que podrien conduir a millors resultats ambientals. La llicència social és un concepte tan difús en decidir quins projectes seran permesos per les institucions reguladores, que obre la porta a decisions arbitràries i amenaça l’imperi de la llei. Finalment, una empresa que es compromet a una inversió important, ja sigui en infraestructura o innovació, espera un rendiment de la inversió. El rendiment calculat és sempre hipotètic, ja que el futur és desconegut, però un dels determinants del retorn és el cost de la regulació i la tributació. Un ambient regulador i fiscal volàtil desanima la inversió, ja que crea incertesa addicional.

ARTÍCULO COMPLETO ECOTICIAS.COM

TENIR UNA DISCAPACITAT, UN PROBLEMA PER TROBAR FEINA A ESPANYA: UN DE CADA TRES ES TROBA A L’ATUR

L’augment un 5% de la sinistralitat laboral al nostre país no és l’única dada negre al voltant del Dia del Treballador, que se celebra l’1 de maig. Les empreses de més de 50 empleats no compleixen amb la normativa de discapacitat. Han de reservar un 2% de la plantilla a treballadors amb alguna discapacitat.

ac2187442a61d7a57589469b3202ce18

Néixer amb una discapacitat no ha suposat un impediment per Irene Enebral, recepcionista en un gabinet de psicologia que denuncia: “No hauria d’haver problemes a l’hora de trobar una persona amb discapacitat”.

Porta un mes com a recepcionista atenent les trucades que entren en el gabinet de psicologia, però la seva sort no està a l’abast de 1.800.000 discapacitats en edat de treballar.

D’ells, un de cada tres es troba a l’atur. Natzaret Jiménez és un exemple, i és que en els últims cinc anys no ha aconseguit trobar feina. “Sempre penso que en alguna empresa seré candidat ideal”, afirma.

Reconeix que estar en cadira de rodes li ha tancat la porta de diverses empreses: “Em diuen que no puc accedir perquè no tenen lloc adaptat i perquè no tenen l’entrada adaptada”.

00a-Portada-Calendari-2017-VICENS-FORNER

Des de les entitats que busquen augmentar l’ocupabilitat d’aquest col·lectiu culpen la desinformació que no s’obrin més ofertes de treball. “L’adaptació és tan fàcil com aixecar una taula i no hi ha més que fer”, afirma Javier Font, president Famma Cocemfe Madrid.

Tota ajuda per millorar la inserció laboral és benvinguda, com les bonificacions o la quota del 2% reservat a les grans empreses. Tot i que el millor impuls és estar ben preparat com ho està Natzaret, l’esforç ha donat fruits a la fi. Té una oferta per començar a treballar la setmana que ve.

LA SEXTA

VER VÍDEO

COM FUNCIONA UNA CALDERA DE BIOMASSA?

Des INOUT Hostel venim advertint de la necessitat de cuidar el medi ambient, l’obligació de complir uns objectius amb la biodiversitat i la sostenibilitat en aquest cas de la nostra instal·lació enmig d’un paratge absolutament natural com és el Parc Natural de Collserola, pulmó verd de la ciutat de Barcelona i part del Vallès. INOUT Hostel utilitza caldera de biomassa, on el material es crema a poc a poc i les seves cendres poden ser usades posteriorment com a adob. La biomassa resulta ser una font d’energia renovable molt barata, segura i tremendament eficient, amb poques emissions i que contribueix al manteniment dels boscos o al reciclatge de residus agrícoles.

biomasa-hildebrandt-653x463

La biomassa és qualsevol matèria orgànica d’origen vegetal o animal que pot ser tractada i utilitzada per generar energia. Els residus produïts per l’activitat de l’agricultura i silvicultura, per exemple, són comunament utilitzats per a aquests propòsits.
Existeixen molts tipus de biomassa i tots poden ser utilitzats per a calefacció, refrigeració i producció d’aigua calenta, tant per a habitatges particulars com per a indústries. Amb un sistema més complex, també és possible aconseguir energia elèctrica i biocombustibles a partir d’aquest material.

Les calderes s’activen automàticament en detectar certa temperatura. Un cremador de combustible s’incinera el material per a generar una flama que s’estén de forma horitzontal entrant a la caldera. La calor produïda en aquesta combustió es transmet a un circuit d’aigua que pot ser usat per a calefacció, dutxes i climatització de piscines.

biomasa_proceso

Per emmagatzemar el biocombustible, les calderes han de tenir un contenidor de bona mida situat a un costat, amb un cargol que el transport cap a l’interior. Les cendres que es generen poden ser recollides de forma automàtica per a ser utilitzades més tard com a adob. Alguns sistemes inclouen a més un acumulador en el qual es pot emmagatzemar la calor que no s’utilitzi.

Els residus forestals poden rebre un tractament i transformar-se en pellets d’uns 5 mil·límetres de diàmetre i 2 centímetres de longitud, per facilitar el seu ús, emmagatzematge i transport. També es poden crear cilindres més grans anomenats briquetes, aquestes tenen entre 20 i 50 centímetres de longitud i uns 13 centímetres de diàmetre.

El material a utilitzar dependrà del tipus de caldera que s’usi, ja que la granulometria, densitat, poder calorífic, quantitat d’humitat, concentració clor i les cendres que generi en la combustió afectaran el funcionament del sistema.

caldera_biomasa

En termes generals, hi ha quatre tipus de calderes de biomassa:

Convencionals adaptades: Les calderes antigues que originalment es feien servir amb carbó poden ser adaptades per treballar amb pellets. Són econòmiques, però la seva eficiència és reduïda en comparació amb altres sistemes.

Estàndard: Tenen un alt rendiment i sistemes automàtics de neteja i subministrament. La majoria funciona només amb pellets.

Mixtes: Funcionen amb diferents tipus de biocombustible i és possible canviar d’un a un altre de forma ràpida i eficient.

Condensació: Són petites i funcionen només amb pellets. Usen un intercanviador per escalfar l’aigua i recuperen l’energia latent de la condensació, amb el que aconsegueixen estalviar combustible.

BLOG HILDEBRANDT GRUPPE

ECOTURISME, UN CONCEPTE CONFÚS

Xavi Basora, un entès en la matèria, ens dedica un interessant post sobre la clarificació del concepte d’Ecoturisme. Xavi ens ofereix la seva versió, la seva posició davant les diferents formes de turisme verd i les seves definicions i diferències. Un apassionat del turisme verd que ens aclareix pas a pas tot el que han après en els manuals i textos acadèmics

El què: un turisme d’observació de la natura
Si comencem pel final de la definició (observació de la natura), la primera perspectiva seria la motivació (el què). De fet, la motivació o l’interès principal dels turistes quan es desplacen a un indret és una manera per distingir diferents modalitats de turisme

IMG_4618

En el cas de l’ecoturisme, la motivació és clara: observar i conèixer la natura d’un indret determinat, tot i que la intensitat d’aquest desig (i, per tant, la disposició a passar-hi més o menys dies, a assumir més o menys esforç físic, a pagar més o menys, etc.) dependrà de cada persona, com és lògic. I d’això en sorgiran diferents perfils d’ecoturistes.

El com: un turisme responsable i sostenible
L’altra perspectiva de la definició (turisme responsable) té més a veure amb l’actitud, amb el compromís. De qui? Del turista, però també de les empreses que comercialitzen les activitats ecoturístiques i de les administracions públiques que les regulen i controlen. En aquest sentit, l’ecoturisme hauria de ser, per definició, una forma de turisme responsable (i sostenible). A la pràctica, això es pot materialitzar de moltes maneres

Confusió de l’ecoturisme amb el turisme sostenible
Que l’ecoturisme sigui una modalitat de turisme responsable i sostenible fa que també es confongui amb aquestes termes. De fet, el prefix eco- alimenta encara més aquesta confusió, perquè eco- s’associa a sostenible, i per això moltes persones que senten a parlar per primer cop de l’ecoturisme de seguida pensen que és el mateix que el turisme sostenible. I no.

L’ecoturisme és una modalitat turística, mentre que el turisme sostenible i també el responsable són un conjunt de principis —entre els quals s’inclouen els que acabem de repassar, però també d’altres— que fora desitjable que s’apliquessin en totes les modalitats turístiques. Si fos així, podríem arribar a parlar de turisme de sol i platja sostenibleturisme rural sostenible i així amb qualsevol altra tipologia turística. En l’ecoturisme, l’aplicació d’aquests principis és inherent a la pròpia definició.

DSC_6956

Turisme de natura, un concepte més entenedor?
Turisme de natura és el terme preferit d’alguns experts (i també de diverses administracions) per referir-se a l’ecoturisme o, si més no, al turisme d’observació de la natura (noteu que no he inclòs el “responsable”). Tot i que podria semblar el concepte més clarificador, també genera confusions. I és que, estrictament, el turisme de natura no és aquell que té per motivació observar i conèixer la natura, sinó aquell que es practica a la natura. Pot semblar el mateix, però no ho és.

El nom no fa la cosa
Possiblement molts dels dubtes associats a l’ecoturisme s’esvairien si parléssim sempre de “turisme responsable d’observació de la natura”. Un nom, però, massa llarg per ser difós i comercialitzat dins dels cànons del màrqueting turístic. El nom curt, trieu el que us soni millor: ecoturisme, turisme de natura, turisme ecològic o algun altre.

I com que el nom no fa la cosa, el més important, des del meu punt de vista, és comprendre quins principis hi ha al darrera, que no són altres que promoure una activitat econòmica (basada en l’oci, en aquest cas) que fomenta el contacte amb els espais naturals i que contribueix a conservar-los, a conèixer-los i respectar-los, i a afavorir les persones que hi viuen. I no només cal comprendre aquests principis, sinó sobretot promoure’ls i tenir-los ben presents, ja sigui com a turistes, com a empresaris turístics o com a administracions.

Xavi Basora (Barcelona, 1978) és ambientòleg i periodista. La seva passió és conèixer territoris, propers i llunyans, i compartir-ne les vivències amb paraules i imatges. Treballa a Espai TReS i col·labora amb alguns mitjans de comunicació, com DESCOBRIR. Creu que el nostre país ofereix uns espais naturals fascinants i seductors dignes de ser coneguts, respectats i conservats.

BLOG DESCOBRIR

 

EL PATRIMONI CULTURAL CATALÀ GENERA 3.660 MILIONS D’IMPACTE ECONÒMIC ANUAL

Els museus amb més ingressos són el de Dalí, a Figueres, i el de la Basílica de la Sagrada Família

Segons Europa Press, el patrimoni cultural català genera aproximadament 3.660 milions d’euros a l’any, xifres que s’extreuen de l’informe “estratègic del sector del Patrimoni a Catalunya, nomenat com Mapa i Diagnòstic i que va ser presentat pel conseller de cultura, Ferran Mascarell i el director general de Patrimoni, Joan Pluma.

Teatre-Museu-Dali

Aquest informe està basat en el patrimoni tangible, com poden ser museus, edificis, jaciments arqueològics i palentológicos, béns mobles, centres de documentació i arxius audiovisuals, i d’altra banda els intangibles, festes, associacions culturals, i el patrimoni natural, parcs i reserves.

Llavors, analitzant dades de l’Institut d’Estudis Turístics del Govern, l’impacte global del patrimoni és de 3.660 milions a l’any, començant pels gestors del patrimoni dels museus, col·leccions i arxius, que tenen uns pressupostos de 39,3 milions

En un segon nivell, l’ampli ventall d’empreses especialitzades en patrimoni -com companyies de digitalització, emmagatzematge, transport, realització de réplicas- ha registrat un volum de negoci de 211.4 milions.

No obstant això, també hi ha una indústria no especialitzada en patrimoni que s’inclou en aquesta quantitat d’ingressos -32.2 milions generados- per realitzar productes i serveis col·laterals -com impremta, disseny web, comunicació, neteja, manteniment, assegurances-.

9772463ea7d94c12c14f5b25449e5965

Finalment, l’informe inclou en els ingressos totals la despesa dels turistes que afirmen visitar Catalunya per motius patrimonials, que suma 3.026,1 milions, gràcies als 81.25 milions del públic català; 103,27 de l’espanyol, i 2.841,6 de l’internacional.

Aquest informe ha tret a la llum la llista dels museus segons els seus ingressos, obtenint el liderat al Teatre-Museu Dalí de Figueres (Girona) al sector públic amb 15,4 milions en ingressos i al Museu de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona lidera el sector privat amb 3,1 milions.

LA VANGUARDIA

RAONS PER RESERVAR DIRECTAMENT DES DEL NOSTRE LLOC WEB

A continuació volem des INOUT Hostel realitzar un decàleg d’avantatges per les que tota persona hauria de reservar directament amb nosaltres, evitant intermediaris, malentesos, informacions que freguen directament la falsedat.

inout-hostel-barcelona-026

En el món del web 3.0 o 4.0, reservar online és un acte que es produeix milions de vegades al dia a tot el món, però, ¿totes les reserves que es realitzen són pertinents? És una bona pregunta, que tots hauríem de fer-nos abans de reservar en un hostel, hostal, hotel o qualsevol instal·lació turística. La frase que escoltem infinitat de vegades per telèfon dels nostres clients “-Si ho arribo a saber reservo directament amb vostès ….” no hauria de produir tan sovint com en veritat passa.
Els nostres col·laboradors, portals d’internet, OTA’s, Majoristes, etc … són empreses que es dediquen a la venda de places hoteleres de la categoria que sigui, però clar, ho fan de tots els establiments i per més que aquests es esmeren a presentar de manera fiable i fidedigna el producte particular de cada un dels establiments publicitats a la seva web, no s’acosta ni de lluny a l’atenció que el propi establiment pot oferir. Això és una realitat que tothom hauria de tenir en compte si desitja realitzar una reserva hotelera i concretament si va a reservar a INOUT Hostel.

05-Maig-Danny-Caminal
A continuació algunes qüestions que planteja la reserva directa amb nosaltres, presencialment a taulell, via telefònica, a través de mail o des de la nostra web oficial, que són les vies directes per a reservar a INOUT Hostel:

Fiabilitat del procés de reserva i inserció de dades de targeta de crèdit amb la possibilitat d’efectuar la reserva amb modalitats de pagament i garanties alternatives (transferència bancària).
Possibilitat de trobar ofertes especials exclusives només en aquesta pàgina web oficial, més varietat de tipus d’habitacions i Actualització Gratuïta si quan arriba hi ha disponible una habitació de categoria superior. Possibilitat també de fer comandes especials d’acord amb les seves necessitats.
Més varietat de tipus d’habitacions.
Reserves sense intermediaris, gestionades directament pel nostre personal, el mateix que li donarà la benvinguda i l’atendrà durant la seva estada.
Possibilitat de cancel·lar o modificar les reserves (a menys que s’especifiqui el contrari en les condicions de la tarifa) de forma senzilla i amb terminis específics.
Possibilitat també de fer comandes especials d’acord amb les seves necessitats.
Gaudeixi dels avantatges de l’assignació de la seva habitació preferida (sempre subjecta a la disponibilitat de l’Hotel).
No hi ha necessitat de pagar un dipòsit, pagui la totalitat de la seva reserva a l’establiment.

inout-hostel-barcelona-045
Una altra gran avantatge és que sempre estarà en contacte directe amb nosaltres. Si necessita afegir un altre membre de la família, modificar la data d’arribada, o si volgués quedar-se uns pocs dies més o cancel·lar la seva reserva, estarem sempre allà per ajudar-lo i més rebrà totes les respostes i els canvis sol·licitats directament de nosaltres.
La gran quantitat d’agències de viatges que pul·lulen per la Xarxa i els seus cridaneres ofertes pot fer pensar als internautes que aquestes plataformes compten amb els millors preus a l’hora de reservar en un hostel. Però estan molt equivocats.
Directament es facilita la contractació d’extres (com serveis de restaurant, etc.) i s’accedeix a informació més completa, detallada i actualitzada.

David Marín

Community Manager

INOUT Hostel

ELS MILLORS PAÏSOS DEL MÓN EN TURISME (I COM AIXÒ CANVIARÀ AVIAT)

Per anys, els països europeus i nord-americans han atret la major quantitat de turistes cada any, però, la tendència comença a canviar i hi ha nous jugadors que comencen a ‘ficar-li la fitxa’ al sector del turisme.
D’acord amb l’Índex de Competitivitat de Viatges i Turisme 2017 del Fòrum Econòmic Mundial (WEF), la indústria turística va moure US $ 7.600 milions al món i va crear 292 milions de llocs de treball en 2016.
El moviment de persones no té precedents, les arribades de turistes internacionals van augmentar de 25 milions el 1950 a 1.200 milions l’any anterior.
Per anys, Amèrica del Nord i Europa han dominat com a principals regions d’atracció de turisme. De fet, en l’índex, Espanya, França i Alemanya ocupen els tres primers llocs.

ranking 1

El Fòrum Econòmic Mundial estima que per a l’any 2030 la major part del creixement dels viatges internacionals vindrà d’Àfrica, Àsia i l’Orient Mitjà, el que permetrà un creixement de l’ocupació i majors oportunitats en aquestes regions.
L’índex ressalta que des de la crisi financera global, la despesa en turisme dels països en desenvolupament ha crescut més ràpid que el de les economies avançades (una tendència que s’espera que continuï).

ranking 2

En els resultats de l’índex, es va trobar que 12 dels 15 països que més han millorat respecte a la competitivitat del turisme són mercats emergents.
Així mateix, s’espera que en els propers 10 anys, dins dels 10 destinacions d’oci de més ràpid creixement es troben països com Brunei, Tailàndia, Xina, Oman, Moçambic i Vietnam.

244485_1

L’anterior, suggereix que els països en desenvolupament s’estan posant al dia, proporcionant millors condicions de competitivitat en aquest sector. “Hauran d’estar cada vegada més preparats per atraure els milions de turistes que arribaran en les pròximes dècades”.

DINERO.COM

ESTIU-HIVERN, MAR I MUNTANYA

Barcelona és una d’aquestes ciutats no capitals d’estat que va aconseguir el triomf després unir les diferents administracions polítiques de l’estat, el suport públic i privat, l’empenta dels propis esportistes i de les federacions i del públic en general, que va quedar demostrat en l’alta participació de voluntaris que es van inscriure per viure els Jocs des de dins, des de la pròpia organització. Tots van remar en la mateixa direcció fins que Barcelona es va il·luminar com un far il·lumina en la tancada nit.

unnamed454645656
L’èxit va ser precís des de tots els punts de vista, esportiu, organitzatiu, ciutadà, reflex clar i contundent de la trajectòria de Barcelona i Catalunya també, que va arribar a organitzar en 1936 una Olimpíada Popular, després d’esclatar la guerra civil. El caràcter associatiu, sintetitzat en els centenars de clubs, i el lema Esport i Ciutadania de Josep Sunyol, van actuar com a motor del projecte liderat pels alcaldes Narcís Serra i, més tard, Pasqual Maragall. Els Jocs Olímpics de 1992 van culminar la vocació universal de Barcelona iniciada amb l’Exposició de 1888 i rematada amb l’Exposició Internacional de 1929.
L’esport estatal va deixar de hivernar i la ciutat de Barcelona va patir una transformació sense precedents, a nivell urbanístic única, ja que va aconseguir obrir la ciutat al mar mentre la competició es celebrava en la seva majoria a la muntanya de Montjuïc. L’ambició de professionals liberals i polítics es va plasmar en una obra majúscula que va consistir en portar l’Eixample fins a la Mediterrània, construir les rondes i una nova línia litoral, transformar el Poble Nou en una Vila Olímpica i recuperar Montjuïc. La il·lusió va arrambar amb les barraques i els xiringuitos i es va edificar una ciutat propícia per a la invasió turística, avui molt visible i motiu de debat a l’Ajuntament que té com a alcaldessa a l’activista social Ada Colau.

1492271444_711915_1492276599_noticia_normal_recorte1
L’estranger va descobrir a un país contemporani, a una ciutat com Barcelona convertida en llançadora d’Espanya, un record tan extraordinari que a molta gent li agradaria reviure quan es donin les circumstàncies amb uns Jocs d’Hivern. La Barcelona del 2017 no té res a veure amb la del 1992. Ha canviat la mirada cap a la ciutat i la ciutat se sent diferent, tant que hi ha qui es planteja si aquella transformació llavors assumida no va modificar també una identitat que ja no es recuperarà, cosa pròpia segurament de la dualitat barcelonina i catalana: “seny i rauxa, mar i muntanya, estiu i hivern.”

RAMÓN BESA, EL PAÍS

MÉS DE 8.000 PERSONES AMB DISCAPACITAT ES BENEFICIARAN DELS NOUS PROGRAMES OPERATIUS DE FUNDACIÓ ONCE A CATALUNYA

Un total de 8.425 persones amb discapacitat de Catalunya es beneficiaran del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) i del Programa Operatiu d’Inclusió Social i de l’Economia Social (poises).

A més, gràcies a aquests programes es formaran a Catalunya 1.351 alumnes i s’aconseguiran 1.932 insercions laborals per a persones amb discapacitat.

IMG_7209

Després de la eficient gestió des de l’any 2000 de dos programes operatius de lluita contra la discriminació de les persones amb discapacitat, Fundació ONCE i Insereix Ocupació han rebut de nou el recolzament del FSE i ara tenen com a objectiu aconseguir més de 66.800 beneficiaris directes, dels quals 30.800 rebran formació per a la millora de la seva ocupabilitat i 16.700 aconseguiran un contracte laboral.
OCUPACIÓ JUVENIL
El Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil té per destinataris a joves amb discapacitat d’entre 16 i 29 anys que hauran d’estar donats d’alta en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil per beneficiar-se de les accions programades. Aquest programa compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

IMG_7208
Com reflecteixen diferents fonts estadístiques, recollides en l’Observatori sobre discapacitat i mercat de treball a Espanya de la Fundació ONCE (Odismet), els joves amb certificat de discapacitat d’entre 18 i 24 anys representen un 4,8% del total de la població amb discapacitat en edat laboral.
A la vista de les dades, Insereix Ocupació posa en marxa un conjunt d’accions per a l’activació i captació del talent ocult, l’orientació i l’assessorament i acompanyament al jove en la recerca de feina, a més d’assessorament a l’empresari i l’anàlisi de llocs i identificació d’ofertes, a part de les tasques intrínseques d’intermediació laboral.

DISCAPNET.ES

BARCELONA LOW COST: CAP DE SETMANA PER MENYS DE 100 €

 

“Que Barcelona s’ha convertit en una ciutat cada vegada més popular entre els turistes, no hi ha dubte. Que això ha provocat que els preus s’hagin incrementat, també.
Tens planejada una escapada d’un cap de setmana a Barcelona i no vols gastar tots els estalvis? Doncs no et perdis les propostes que tenim per ajudar-te a organitzar el cap de setmana perfecte sense morir en l’intent i gastant menys de 100 €.
Aprofita alguna de les múltiples ofertes que hi ha de Free Walking Tours. Des de la Barcelona gòtica a la zona més contemporània. Aquests tours duren entre 2 i 3 hores i són una magnífica opció per fer-se una idea general de la ciutat i aprendre una mica de la seva cultura i curiositats.

La Sagrada Familia, turismo en Barcelona
Si t’agrada caminar, res com pujar fins al Parc Güell. En l’actualitat, la zona més famosa està tancada i es pot accedir previ pagament de 7 €. Però si no vols gastar a l’entrada, val la pena igualment fer una bona passejada i perdre pels camins del parc de Gaudí fins arribar a la part més alta on les vistes són fabuloses.
Continuant el passeig, l’ideal és seguir caminant i travessar el barri del Carmel per acabar en els búnquers, que cada vegada s’estan fent més populars per gaudir de les vistes i la posta de sol.
Per dormir per pocs diners, aprofita algun dels hostels que hi ha a Barcelona, ​​perquè estalviaràs diners.
Si vols prendre’t unes tapes i canyes barates, una opció estupenda és visitar el carrer Blai del Poble Sec. És un carrer molt animada amb molts llocs per fer un mos i prendre una cervesa per preus no gaire elevats.
Una altra bona opció, potser massa popular però amb preus assequibles, i on compartiràs rialles i taula amb altres viatgers és La Ovella Negra. Un lloc que s’ha convertit en una icona per la quantitat de litres de sangria que serveixen cada dia.
I ull perquè alguns hostels organitzen un Pub Crawl, una activitat de grup amb altres viatgers per a la nit on tindràs importants descomptes, jocs i ofertes.

unnamed2
Queda’t a dinar pel barri Gòtic, en algun lloc com el Entrepans Conesa, on torren entrepans des de 1951 amb els millors embotits i formatges. El més famós és l’entrepà de picada, fet amb puntes de pernil, llom, xoriço … i recomanat per a pressupostos ajustats. No està a la carta, però estaran encantats de preparis per menys de 2 € si l’hi demanes.
Alguns dels museus de Barcelona són gratuïts els diumenges a la tarda, així que aprofita per visitar-los. Per exemple El Museu Picasso té entrada gratuïta de 15 a 19h. Altres com el Cosmo Caixa, que és un Museu de Ciències molt interessant, té entrada gratuïta cada dia. “

Eva Abal

HOSTELWORLD.COM