COM FUNCIONA UNA CALDERA DE BIOMASSA?

Des INOUT Hostel venim advertint de la necessitat de cuidar el medi ambient, l’obligació de complir uns objectius amb la biodiversitat i la sostenibilitat en aquest cas de la nostra instal·lació enmig d’un paratge absolutament natural com és el Parc Natural de Collserola, pulmó verd de la ciutat de Barcelona i part del Vallès. INOUT Hostel utilitza caldera de biomassa, on el material es crema a poc a poc i les seves cendres poden ser usades posteriorment com a adob. La biomassa resulta ser una font d’energia renovable molt barata, segura i tremendament eficient, amb poques emissions i que contribueix al manteniment dels boscos o al reciclatge de residus agrícoles.

biomasa-hildebrandt-653x463

La biomassa és qualsevol matèria orgànica d’origen vegetal o animal que pot ser tractada i utilitzada per generar energia. Els residus produïts per l’activitat de l’agricultura i silvicultura, per exemple, són comunament utilitzats per a aquests propòsits.
Existeixen molts tipus de biomassa i tots poden ser utilitzats per a calefacció, refrigeració i producció d’aigua calenta, tant per a habitatges particulars com per a indústries. Amb un sistema més complex, també és possible aconseguir energia elèctrica i biocombustibles a partir d’aquest material.

Les calderes s’activen automàticament en detectar certa temperatura. Un cremador de combustible s’incinera el material per a generar una flama que s’estén de forma horitzontal entrant a la caldera. La calor produïda en aquesta combustió es transmet a un circuit d’aigua que pot ser usat per a calefacció, dutxes i climatització de piscines.

biomasa_proceso

Per emmagatzemar el biocombustible, les calderes han de tenir un contenidor de bona mida situat a un costat, amb un cargol que el transport cap a l’interior. Les cendres que es generen poden ser recollides de forma automàtica per a ser utilitzades més tard com a adob. Alguns sistemes inclouen a més un acumulador en el qual es pot emmagatzemar la calor que no s’utilitzi.

Els residus forestals poden rebre un tractament i transformar-se en pellets d’uns 5 mil·límetres de diàmetre i 2 centímetres de longitud, per facilitar el seu ús, emmagatzematge i transport. També es poden crear cilindres més grans anomenats briquetes, aquestes tenen entre 20 i 50 centímetres de longitud i uns 13 centímetres de diàmetre.

El material a utilitzar dependrà del tipus de caldera que s’usi, ja que la granulometria, densitat, poder calorífic, quantitat d’humitat, concentració clor i les cendres que generi en la combustió afectaran el funcionament del sistema.

caldera_biomasa

En termes generals, hi ha quatre tipus de calderes de biomassa:

Convencionals adaptades: Les calderes antigues que originalment es feien servir amb carbó poden ser adaptades per treballar amb pellets. Són econòmiques, però la seva eficiència és reduïda en comparació amb altres sistemes.

Estàndard: Tenen un alt rendiment i sistemes automàtics de neteja i subministrament. La majoria funciona només amb pellets.

Mixtes: Funcionen amb diferents tipus de biocombustible i és possible canviar d’un a un altre de forma ràpida i eficient.

Condensació: Són petites i funcionen només amb pellets. Usen un intercanviador per escalfar l’aigua i recuperen l’energia latent de la condensació, amb el que aconsegueixen estalviar combustible.

BLOG HILDEBRANDT GRUPPE

0 respostes

Deixa una resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>