ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES

Els ajuts atorgats per organismes municipals podran cobrir fins al 80% dels projectes presentats que es relacionin i versin sobre l’economia social i solidària.

La sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat són alguns dels valors que regeixen l’anomenada economia social i solidària (ESS), un conjunt d’iniciatives socioeconòmiques que beu de la influència del moviment cooperatiu.

bloque-numero-ocho-can-batllo-que-acoge-proyecto-coopolis-fomento-economia-social-1493847617781
Barcelona compta amb unes 4.700 iniciatives d’aquest tipus, de les quals 2.400 són entitats del tercer sector i 861 són cooperatives, segons l’estudi ‘L’economia social i solidària a Barcelona’ (2016).
Les iniciatives englobades en aquest model econòmic alternatiu, on la satisfacció de les necessitats de les persones està per sobre del lucre, compten amb el suport de l’Ajuntament, com demostra l’aprovació del ‘Pla d’Impuls a l’economia social i solidària a Barcelona 2016-2019 ‘. L’actual govern municipal destaca de del model ESS seva capacitat per crear llocs de treballs més estables i combatre les desigualtats, tant socials com territorials.

barcelonaac-990x658
En aquest sentit, el pla de l’ajuntament -fruit d’una diagnosi prèvia i de les aportacions recollides en un centenar de reunions amb diferents agents com a empreses, xarxes i federacions- contempla visibilitzar aquest model econòmic alternatiu, donar suport nous projectes generadors d’ocupació estable i sostenible i enfortir els projectes existents.

Barcelona-reivindica-tercer-economia-turismo_1025008649_128252025_667x375

Amb aquests objectius, s’han obert dues convocatòries de subvencions, per valor de 1,9 milions d’euros, que per primera vegada cobriran fins al 80% del cost total dels projectes per garantir la seva viabilitat.

Els destinataris d’aquesta convocatòria són entitats i empreses d’ESS, de petita dimensió, però també agrupacions de persones amb projectes d’economia comunitària que no estan formalitzats amb forma jurídica.

ARTÍCULO COMPLETO, LUIS BENAVIDES, EL PERIÓDICO

L’EVOLUCIÓ DEL CONCEPTE DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

En els últims anys, en el debat internacional sobre el progrés econòmic futur, el concepte de desenvolupament sostenible s’ha convertit en un element central. El nostre estil de vida ha canviat molt ràpidament en aquest segle a causa dels grans avenços de la ciència i de la tecnologia i temes com els problemes ambientals són cada vegada més importants en el debat sobre la definició de models de desenvolupament futur.

La conservació dels recursos naturals, la racionalització de la producció agrícola o el control de contaminants, són temes que vénen tractats per la seva importància cada dia pels governs (nacionals i sobranacionales), economistes i grups de pressió mediambiental, que troben el suport d’un segment de la població cada vegada més ampli.

Inconvenientes-y-ventajas-desarrollo-sostenible-3

El concepte de desenvolupament sostenible no és percebut en la mateixa manera per part de cada “stakeholder”: si tots estan d’acord en que el model de desenvolupament que s’adopti ha de ser sostenible, d’alguna manera, aquest terme genera idees i valors diferents de persona a persona. El mateix terme desenvolupament, per exemple, es pot entendre de diferents maneres, a segons de les creences ètiques, els convincimientos i els objectius de les persones.
El propòsit d’aquest treball és definir i delimitar el concepte de desenvolupament sostenible a través de l’anàlisi dels principals acords, dels principis i de les mesures d’aplicació.

El terme “desenvolupament sostenible” fa la seva primera aparició en un document oficial en el text d’acord signat per trenta-tres països africans el 1969, sota els auspicis de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa. Auque va ser aquesta la primera forma d’aplicació concreta d’aquest concepte, la seva història es remunta molts anys abans. Des de la ultima dècada del segle XIX es troben petjades en els debats i discussions entre Thomas Malthus – defensor de la “teoria apocalíptica” sobre el futur de l’espècie humana – i Casa Jean Antoine Condorcet, que va teoritzar, al contrari, una època caracteritzada per éssers humans capaços de garantir a les generacions futures felicitat i no només la mera existència.

hn_PNUD impulsa proyectos de desarrollo sostenible en Honduras 1

En el mateix any 1969, Amèrica va donar vida a l’Environmental Protection Agency (Agència de Protecció Ambiental), les directrius han, des del principi, influït de manera fonamental tots els desenvolupaments de les teories i pràctiques de les polítiques ambientals a tot el món. En la llei que va constituir la NEPA, (el National Environmental Policy Act de 1969), el desenvolupament sostenible es defineix com un: “desenvolupament econòmic que pugui portar beneficis per a les generacions actuals i futures sense perjudicar els recursos o els organismes biològics en el planeta “.

Aquests dos aspectes fonamentals han caracteritzat l’anomenat “Informe Brundtland” conegut també com “Our Common Future”), l’informe elaborat per la Comissió de Nacions Unides encapçalada per Gro Brundtland, publicat el 1987 després de diversos anys d’estudis, debats i reunions. Auque no pugui reclamar el dret de primogenitura, l’Informe Brundtland de 1987 sens dubte ha tingut el mèrit de portar a primer pla i amb força a l’opinió pública en tot el món problemes de desenvolupament econòmic i industrial.

En la definició, que es troba en aquest informe, en realitat no es parla del concepte de medi ambient com a tal, sinó es refereix al benestar, i per tant a la qualitat del medi ambient, destacant així el principi ètic principal entès com a responsabilitat per part les generacions d’avui cap a les generacions futures, i evidenciant els dos aspectes de la sostenibilitat ambiental: el manteniment dels recursos i l’equilibri ambiental del nostre planeta.

Caminando-hacia-un-desarrollo-sostenible-del-medio-ambiente

En el mateix document ha posat èmfasi en la protecció de les necessitats de tots els individus, per tal de legitimitat universal per aspirar a millors condicions de vida, així com subratllar la necessitat i la importància d’una major participació dels ciutadans, per implementar un procés, de fet augmenta les possibilitats democràtiques en l’àmbit internacional.

El desenvolupament sostenible requereix satisfer les necessitats bàsiques de tots i estendre a tots l’oportunitat de posar en pràctica les seves aspiracions a una vida millor. La satisfacció de les necessitats essencials requereix no només una nova era de creixement econòmic per a les nacions que la majoria dels habitants són pobres, sinó també la garantia que els pobres tinguin una participació justa dels recursos necessaris per sostenir aquest creixement. L’equitat hauria de ser recolzada tant pels sistemes polítics que garanteixin la participació efectiva dels ciutadans en la presa de decisions, tant per una major democràcia en les decisions internacionals.

ARTÍCULO COMPLETO Giuseppantonio De Vincentiis

PLA ESTRATÈGIC DE TURISME 2020

Barcelona s’ha consolidat com a una de les principals destinacions urbanes europees. El seu atractiu ha fet augmentar el número de turistes de forma constant, consolidant l’economia de serveis destinada a l’atenció dels visitants, transformant bona part del territori central de la ciutat en molt pocs anys. Barcelona és una ciutat turística i ho continuarà essent, previsiblement, durant molts més anys. I aquesta situació no està exempta de reptes.

barcelona-turismo
En la Diagnosi Estratègica presentada al setembre de 2016 s’apuntaven els reptes i els objectius estratègics a donar resposta en base a una anàlisi en profunditat de la situació actual i les perspectives futures. I per tal de donar-hi resposta, es presenten a continuació de forma detallada i estructurada les Propostes d’Actuació fruit d’un treball intensiu d’escolta activa d’una pluralitat d’agents diversos, de veus expertes i anàlisi de documents.

guia-de-turismo-en-barcelona3
Barcelona s’ha convertit en una ciutat turística en temps rècord i res apunta que deixi de ser-ho en el futur proper. El turisme, com ja es va apuntar a l’inici d’aquest procés de reflexió, no pot ser considerat com una activitat econòmica aliena del lloc on esdevé. El turisme és part inherent de la ciutat. Assumir aquest escenari posa de relleu noves prioritats per l’estratègia de turisme de la destinació.
El Pla Estratègic ha d’integrar tots els instruments i mecanismes disponibles que permetin construir nous escenaris de futur sostenibles que garanteixin que la generació de riquesa derivada de les activitats turístiques no posa en joc el futur de la destinació com a objecte de desig però tampoc com a territori que acull moltes altres pràctiques econòmiques i formes de viure’l. En segon lloc, doncs, cal garantir la sostenibilitat de la destinació de forma irrenunciable, i fer-ho amb una mirada ampliada, incorporant a les qüestions ambientals altres criteris fonamentals com és la qualitat dels llocs de treball o la fortalesa de les relacions empresarials amb el teixit econòmic local. Cal pensar doncs la sostenibilitat no només com un atribut de marca sinó com a efecte desitjat per tota la cadena de valor, com a fita a assolir en el conjunt de la destinació.

Barcelona-y-la-escena-LGBT-1440x810
La tercera de les prioritats ha de ser el disseny dels mecanismes per garantir el millor retorn social de l’activitat econòmica generada pel fet de ser una destinació de primer ordre. Un retorn social que, sense dissociar-se de la sostenibilitat, s’ha de generar a partir de múltiples mecanismes redistributius, a través de la generació de valor compartit en els territoris, però també activant efectes multiplicadors per afavorir la cooperació empresarial de sectors estratègics. En definitiva, convertir el turisme en palanca de canvi per activar altres activitats econòmiques no extractives, beneficiant-se de l’afluència constant de professionals i càrrecs institucionals que visiten Barcelona cada any.

AJUNTAMENT DE BARCELONA

PLA ESTRATÈGIC DE TURISME 2020

L’EVOLUCIÓ DE BARCELONA COM DESTÍ TURÍSTIC

TWENERGY.COM

La consolidació en els últims anys de Barcelona com a destinació turística ha impulsat el desenvolupament d’un model de turisme sostenible i responsable que té com a finalitat la millora tant de la qualitat de vida de ciutadans, com de l’experiència de visita dels turistes.

Per a l’Ajuntament de Barcelona, ​​el turisme és una activitat amb gran importància econòmica i social, que requereix del compromís i esforç del conjunt d’agents implicats a nivell transversal, amb el repte comú d’afavorir el desenvolupament d’una ciutat sostenible.

Viajes-a-Barcelona-1440x810

Alguns dels aspectes principals que genera el turisme són:

• Creació de noves infraestructures: el desenvolupament de nous serveis requereix de la construcció d’instal·lacions que, a més de facilitar el gaudi dels turistes, resulten positives per als residents.
• Generació d’ocupació: hi ha la demanda de capital humà qualificat per al desenvolupament de nous serveis i infraestructures que proporcionin una estada de qualitat.
• Coneixement i intercanvi amb altres realitats culturals: la interacció amb persones de diferents llocs del món enriqueix la diversitat social i col·labora amb el respecte i la convivència dels ciutadans cap a altres cultures.

LV_20120716_LV_FOTOS_D_54325576550-992x558@LaVanguardia-Web

Si bé és cert que els beneficis que genera el turisme són significatius, és important no dissociar el model turístic del de ciutat amb l’objectiu de garantir la seva sostenibilitat, tant a nivell econòmic, com social i ambiental.

Des l’impuls que va suposar per a Barcelona l’organització dels Jocs Olímpics de 1992, la ciutat catalana ha experimentat un creixement accelerat de l’activitat turística, fins a esdevenir una de les destinacions referència a nivell internacional (Barcelona rep al voltant de 27 milions de visitants cada any).
Una de les particularitats que posseeix el turisme de Barcelona respecte a altres ciutats, és que és un referent turístic no només a nivell cultural, sinó com a destinació de negocis, congressos i esportiu, com així ho demostren els esdeveniments que s’han celebrat recentment.

barcelona-000037111798-istock.jpg_369272544
Per complir amb els requisits d’aquesta certificació és necessari dur a terme uns plans de millora contínua que pretenen garantir la qualitat de vida dels ciutadans i una bona experiència de visita per als turistes, convertint a Barcelona en una destinació cada vegada més competitiu.

POST COMPLETO TWENERGY.COM

QUÈ PODEN FER ELS GOVERNS PER DONAR SUPORT A LA INNOVACIÓ MEDIAMBIENTAL?

Les companyies que s’ho poden permetre, inverteixen milers de milions de dòlars a l’any, per reduir i pal·liar els efectes mediambientals i socials dels danys produïts per la fabricació i transport de les seves matèries primeres. Aquestes inversions necessiten del que coneixem com a investigació i desenvolupament, construcció d’infraestructures, manteniment i donar fe que els processos es regulen i segueixen al peu de la lletra les lleis vigents.

Inventos-ecologicos

Es fa necessari que aquestes companyies compten amb incentius per assolir els objectius imposats per les normes i que les conseqüències de la fabricació i transport no afectin directament o indirectament al medi ambient. Per aquesta raó, les companyies inverteixen en tecnologies punta i d’última generació que minimitzin la minva en la degradació mediambiental, amb la lògica idea de no enfrontar-se a costoses conseqüències davant governs, tribunals, opinió pública, etc …
Entre els problemes en què cal una política ambiental adequada, en destaquen tres: les creixents complicacions que envolten a les avaluacions ambientals oficials, el sorgiment del concepte de llicència social i els efectes dels canvis en els entorns fiscals i regulatoris.

medio-ambiente
A nivell mundial els processos d’avaluació ambiental s’han fet indegudament llargs, complicats, costosos i incerts. Això augmenta els riscos d’inversió per part de les empreses i podria conduir a l’abandonament de projectes probablement reeixits. Tractar de reemplaçar o millorar les infraestructures s’ha convertit en un malson global i la burocràcia generada entorn al mediambiental no ajuda a que el desenvolupament de noves tecnologies i innovacions arribin a bon port, de manera que la primera mesura seria gestionar de forma més àgil tot el que implica l’avaluació a nivell de Medi Ambient.

industria-medioambiente
El concepte de llicència social que existeix en molts països ha augmentat els riscos de les innovacions i inversions, que podrien conduir a millors resultats ambientals. La llicència social és un concepte tan difús en decidir quins projectes seran permesos per les institucions reguladores, que obre la porta a decisions arbitràries i amenaça l’imperi de la llei. Finalment, una empresa que es compromet a una inversió important, ja sigui en infraestructura o innovació, espera un rendiment de la inversió. El rendiment calculat és sempre hipotètic, ja que el futur és desconegut, però un dels determinants del retorn és el cost de la regulació i la tributació. Un ambient regulador i fiscal volàtil desanima la inversió, ja que crea incertesa addicional.

ARTÍCULO COMPLETO ECOTICIAS.COM

TENIR UNA DISCAPACITAT, UN PROBLEMA PER TROBAR FEINA A ESPANYA: UN DE CADA TRES ES TROBA A L’ATUR

L’augment un 5% de la sinistralitat laboral al nostre país no és l’única dada negre al voltant del Dia del Treballador, que se celebra l’1 de maig. Les empreses de més de 50 empleats no compleixen amb la normativa de discapacitat. Han de reservar un 2% de la plantilla a treballadors amb alguna discapacitat.

ac2187442a61d7a57589469b3202ce18

Néixer amb una discapacitat no ha suposat un impediment per Irene Enebral, recepcionista en un gabinet de psicologia que denuncia: “No hauria d’haver problemes a l’hora de trobar una persona amb discapacitat”.

Porta un mes com a recepcionista atenent les trucades que entren en el gabinet de psicologia, però la seva sort no està a l’abast de 1.800.000 discapacitats en edat de treballar.

D’ells, un de cada tres es troba a l’atur. Natzaret Jiménez és un exemple, i és que en els últims cinc anys no ha aconseguit trobar feina. “Sempre penso que en alguna empresa seré candidat ideal”, afirma.

Reconeix que estar en cadira de rodes li ha tancat la porta de diverses empreses: “Em diuen que no puc accedir perquè no tenen lloc adaptat i perquè no tenen l’entrada adaptada”.

00a-Portada-Calendari-2017-VICENS-FORNER

Des de les entitats que busquen augmentar l’ocupabilitat d’aquest col·lectiu culpen la desinformació que no s’obrin més ofertes de treball. “L’adaptació és tan fàcil com aixecar una taula i no hi ha més que fer”, afirma Javier Font, president Famma Cocemfe Madrid.

Tota ajuda per millorar la inserció laboral és benvinguda, com les bonificacions o la quota del 2% reservat a les grans empreses. Tot i que el millor impuls és estar ben preparat com ho està Natzaret, l’esforç ha donat fruits a la fi. Té una oferta per començar a treballar la setmana que ve.

LA SEXTA

VER VÍDEO

COM FUNCIONA UNA CALDERA DE BIOMASSA?

Des INOUT Hostel venim advertint de la necessitat de cuidar el medi ambient, l’obligació de complir uns objectius amb la biodiversitat i la sostenibilitat en aquest cas de la nostra instal·lació enmig d’un paratge absolutament natural com és el Parc Natural de Collserola, pulmó verd de la ciutat de Barcelona i part del Vallès. INOUT Hostel utilitza caldera de biomassa, on el material es crema a poc a poc i les seves cendres poden ser usades posteriorment com a adob. La biomassa resulta ser una font d’energia renovable molt barata, segura i tremendament eficient, amb poques emissions i que contribueix al manteniment dels boscos o al reciclatge de residus agrícoles.

biomasa-hildebrandt-653x463

La biomassa és qualsevol matèria orgànica d’origen vegetal o animal que pot ser tractada i utilitzada per generar energia. Els residus produïts per l’activitat de l’agricultura i silvicultura, per exemple, són comunament utilitzats per a aquests propòsits.
Existeixen molts tipus de biomassa i tots poden ser utilitzats per a calefacció, refrigeració i producció d’aigua calenta, tant per a habitatges particulars com per a indústries. Amb un sistema més complex, també és possible aconseguir energia elèctrica i biocombustibles a partir d’aquest material.

Les calderes s’activen automàticament en detectar certa temperatura. Un cremador de combustible s’incinera el material per a generar una flama que s’estén de forma horitzontal entrant a la caldera. La calor produïda en aquesta combustió es transmet a un circuit d’aigua que pot ser usat per a calefacció, dutxes i climatització de piscines.

biomasa_proceso

Per emmagatzemar el biocombustible, les calderes han de tenir un contenidor de bona mida situat a un costat, amb un cargol que el transport cap a l’interior. Les cendres que es generen poden ser recollides de forma automàtica per a ser utilitzades més tard com a adob. Alguns sistemes inclouen a més un acumulador en el qual es pot emmagatzemar la calor que no s’utilitzi.

Els residus forestals poden rebre un tractament i transformar-se en pellets d’uns 5 mil·límetres de diàmetre i 2 centímetres de longitud, per facilitar el seu ús, emmagatzematge i transport. També es poden crear cilindres més grans anomenats briquetes, aquestes tenen entre 20 i 50 centímetres de longitud i uns 13 centímetres de diàmetre.

El material a utilitzar dependrà del tipus de caldera que s’usi, ja que la granulometria, densitat, poder calorífic, quantitat d’humitat, concentració clor i les cendres que generi en la combustió afectaran el funcionament del sistema.

caldera_biomasa

En termes generals, hi ha quatre tipus de calderes de biomassa:

Convencionals adaptades: Les calderes antigues que originalment es feien servir amb carbó poden ser adaptades per treballar amb pellets. Són econòmiques, però la seva eficiència és reduïda en comparació amb altres sistemes.

Estàndard: Tenen un alt rendiment i sistemes automàtics de neteja i subministrament. La majoria funciona només amb pellets.

Mixtes: Funcionen amb diferents tipus de biocombustible i és possible canviar d’un a un altre de forma ràpida i eficient.

Condensació: Són petites i funcionen només amb pellets. Usen un intercanviador per escalfar l’aigua i recuperen l’energia latent de la condensació, amb el que aconsegueixen estalviar combustible.

BLOG HILDEBRANDT GRUPPE

ECOTURISME, UN CONCEPTE CONFÚS

Xavi Basora, un entès en la matèria, ens dedica un interessant post sobre la clarificació del concepte d’Ecoturisme. Xavi ens ofereix la seva versió, la seva posició davant les diferents formes de turisme verd i les seves definicions i diferències. Un apassionat del turisme verd que ens aclareix pas a pas tot el que han après en els manuals i textos acadèmics

El què: un turisme d’observació de la natura
Si comencem pel final de la definició (observació de la natura), la primera perspectiva seria la motivació (el què). De fet, la motivació o l’interès principal dels turistes quan es desplacen a un indret és una manera per distingir diferents modalitats de turisme

IMG_4618

En el cas de l’ecoturisme, la motivació és clara: observar i conèixer la natura d’un indret determinat, tot i que la intensitat d’aquest desig (i, per tant, la disposició a passar-hi més o menys dies, a assumir més o menys esforç físic, a pagar més o menys, etc.) dependrà de cada persona, com és lògic. I d’això en sorgiran diferents perfils d’ecoturistes.

El com: un turisme responsable i sostenible
L’altra perspectiva de la definició (turisme responsable) té més a veure amb l’actitud, amb el compromís. De qui? Del turista, però també de les empreses que comercialitzen les activitats ecoturístiques i de les administracions públiques que les regulen i controlen. En aquest sentit, l’ecoturisme hauria de ser, per definició, una forma de turisme responsable (i sostenible). A la pràctica, això es pot materialitzar de moltes maneres

Confusió de l’ecoturisme amb el turisme sostenible
Que l’ecoturisme sigui una modalitat de turisme responsable i sostenible fa que també es confongui amb aquestes termes. De fet, el prefix eco- alimenta encara més aquesta confusió, perquè eco- s’associa a sostenible, i per això moltes persones que senten a parlar per primer cop de l’ecoturisme de seguida pensen que és el mateix que el turisme sostenible. I no.

L’ecoturisme és una modalitat turística, mentre que el turisme sostenible i també el responsable són un conjunt de principis —entre els quals s’inclouen els que acabem de repassar, però també d’altres— que fora desitjable que s’apliquessin en totes les modalitats turístiques. Si fos així, podríem arribar a parlar de turisme de sol i platja sostenibleturisme rural sostenible i així amb qualsevol altra tipologia turística. En l’ecoturisme, l’aplicació d’aquests principis és inherent a la pròpia definició.

DSC_6956

Turisme de natura, un concepte més entenedor?
Turisme de natura és el terme preferit d’alguns experts (i també de diverses administracions) per referir-se a l’ecoturisme o, si més no, al turisme d’observació de la natura (noteu que no he inclòs el “responsable”). Tot i que podria semblar el concepte més clarificador, també genera confusions. I és que, estrictament, el turisme de natura no és aquell que té per motivació observar i conèixer la natura, sinó aquell que es practica a la natura. Pot semblar el mateix, però no ho és.

El nom no fa la cosa
Possiblement molts dels dubtes associats a l’ecoturisme s’esvairien si parléssim sempre de “turisme responsable d’observació de la natura”. Un nom, però, massa llarg per ser difós i comercialitzat dins dels cànons del màrqueting turístic. El nom curt, trieu el que us soni millor: ecoturisme, turisme de natura, turisme ecològic o algun altre.

I com que el nom no fa la cosa, el més important, des del meu punt de vista, és comprendre quins principis hi ha al darrera, que no són altres que promoure una activitat econòmica (basada en l’oci, en aquest cas) que fomenta el contacte amb els espais naturals i que contribueix a conservar-los, a conèixer-los i respectar-los, i a afavorir les persones que hi viuen. I no només cal comprendre aquests principis, sinó sobretot promoure’ls i tenir-los ben presents, ja sigui com a turistes, com a empresaris turístics o com a administracions.

Xavi Basora (Barcelona, 1978) és ambientòleg i periodista. La seva passió és conèixer territoris, propers i llunyans, i compartir-ne les vivències amb paraules i imatges. Treballa a Espai TReS i col·labora amb alguns mitjans de comunicació, com DESCOBRIR. Creu que el nostre país ofereix uns espais naturals fascinants i seductors dignes de ser coneguts, respectats i conservats.

BLOG DESCOBRIR

 

EL PATRIMONI CULTURAL CATALÀ GENERA 3.660 MILIONS D’IMPACTE ECONÒMIC ANUAL

Els museus amb més ingressos són el de Dalí, a Figueres, i el de la Basílica de la Sagrada Família

Segons Europa Press, el patrimoni cultural català genera aproximadament 3.660 milions d’euros a l’any, xifres que s’extreuen de l’informe “estratègic del sector del Patrimoni a Catalunya, nomenat com Mapa i Diagnòstic i que va ser presentat pel conseller de cultura, Ferran Mascarell i el director general de Patrimoni, Joan Pluma.

Teatre-Museu-Dali

Aquest informe està basat en el patrimoni tangible, com poden ser museus, edificis, jaciments arqueològics i palentológicos, béns mobles, centres de documentació i arxius audiovisuals, i d’altra banda els intangibles, festes, associacions culturals, i el patrimoni natural, parcs i reserves.

Llavors, analitzant dades de l’Institut d’Estudis Turístics del Govern, l’impacte global del patrimoni és de 3.660 milions a l’any, començant pels gestors del patrimoni dels museus, col·leccions i arxius, que tenen uns pressupostos de 39,3 milions

En un segon nivell, l’ampli ventall d’empreses especialitzades en patrimoni -com companyies de digitalització, emmagatzematge, transport, realització de réplicas- ha registrat un volum de negoci de 211.4 milions.

No obstant això, també hi ha una indústria no especialitzada en patrimoni que s’inclou en aquesta quantitat d’ingressos -32.2 milions generados- per realitzar productes i serveis col·laterals -com impremta, disseny web, comunicació, neteja, manteniment, assegurances-.

9772463ea7d94c12c14f5b25449e5965

Finalment, l’informe inclou en els ingressos totals la despesa dels turistes que afirmen visitar Catalunya per motius patrimonials, que suma 3.026,1 milions, gràcies als 81.25 milions del públic català; 103,27 de l’espanyol, i 2.841,6 de l’internacional.

Aquest informe ha tret a la llum la llista dels museus segons els seus ingressos, obtenint el liderat al Teatre-Museu Dalí de Figueres (Girona) al sector públic amb 15,4 milions en ingressos i al Museu de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona lidera el sector privat amb 3,1 milions.

LA VANGUARDIA

RAONS PER RESERVAR DIRECTAMENT DES DEL NOSTRE LLOC WEB

A continuació volem des INOUT Hostel realitzar un decàleg d’avantatges per les que tota persona hauria de reservar directament amb nosaltres, evitant intermediaris, malentesos, informacions que freguen directament la falsedat.

inout-hostel-barcelona-026

En el món del web 3.0 o 4.0, reservar online és un acte que es produeix milions de vegades al dia a tot el món, però, ¿totes les reserves que es realitzen són pertinents? És una bona pregunta, que tots hauríem de fer-nos abans de reservar en un hostel, hostal, hotel o qualsevol instal·lació turística. La frase que escoltem infinitat de vegades per telèfon dels nostres clients “-Si ho arribo a saber reservo directament amb vostès ….” no hauria de produir tan sovint com en veritat passa.
Els nostres col·laboradors, portals d’internet, OTA’s, Majoristes, etc … són empreses que es dediquen a la venda de places hoteleres de la categoria que sigui, però clar, ho fan de tots els establiments i per més que aquests es esmeren a presentar de manera fiable i fidedigna el producte particular de cada un dels establiments publicitats a la seva web, no s’acosta ni de lluny a l’atenció que el propi establiment pot oferir. Això és una realitat que tothom hauria de tenir en compte si desitja realitzar una reserva hotelera i concretament si va a reservar a INOUT Hostel.

05-Maig-Danny-Caminal
A continuació algunes qüestions que planteja la reserva directa amb nosaltres, presencialment a taulell, via telefònica, a través de mail o des de la nostra web oficial, que són les vies directes per a reservar a INOUT Hostel:

Fiabilitat del procés de reserva i inserció de dades de targeta de crèdit amb la possibilitat d’efectuar la reserva amb modalitats de pagament i garanties alternatives (transferència bancària).
Possibilitat de trobar ofertes especials exclusives només en aquesta pàgina web oficial, més varietat de tipus d’habitacions i Actualització Gratuïta si quan arriba hi ha disponible una habitació de categoria superior. Possibilitat també de fer comandes especials d’acord amb les seves necessitats.
Més varietat de tipus d’habitacions.
Reserves sense intermediaris, gestionades directament pel nostre personal, el mateix que li donarà la benvinguda i l’atendrà durant la seva estada.
Possibilitat de cancel·lar o modificar les reserves (a menys que s’especifiqui el contrari en les condicions de la tarifa) de forma senzilla i amb terminis específics.
Possibilitat també de fer comandes especials d’acord amb les seves necessitats.
Gaudeixi dels avantatges de l’assignació de la seva habitació preferida (sempre subjecta a la disponibilitat de l’Hotel).
No hi ha necessitat de pagar un dipòsit, pagui la totalitat de la seva reserva a l’establiment.

inout-hostel-barcelona-045
Una altra gran avantatge és que sempre estarà en contacte directe amb nosaltres. Si necessita afegir un altre membre de la família, modificar la data d’arribada, o si volgués quedar-se uns pocs dies més o cancel·lar la seva reserva, estarem sempre allà per ajudar-lo i més rebrà totes les respostes i els canvis sol·licitats directament de nosaltres.
La gran quantitat d’agències de viatges que pul·lulen per la Xarxa i els seus cridaneres ofertes pot fer pensar als internautes que aquestes plataformes compten amb els millors preus a l’hora de reservar en un hostel. Però estan molt equivocats.
Directament es facilita la contractació d’extres (com serveis de restaurant, etc.) i s’accedeix a informació més completa, detallada i actualitzada.

David Marín

Community Manager

INOUT Hostel